Självbiografier och andra insamlingar

Många av insamlingarna har resulterat i antologier. Titel och tryckår anges inom parentes.

Ämne, antal svar, år
Alla hjärtans dag 139 1994

Amputerade berättar 14 1995
(Utan ben - det går ändå, 1997)

Anhöriga berättar 36 1998
(Och alla vi anhöriga ...?)

Anläggarminnen 157 1977*
(Anläggarminnen, 1983)

Apoteksminnen 22 1989

Arbetslösa berättar 333 1995

Arbetslösa berättar. 2 139 1996

Bankmannaminnen, kopia 22 1988

Bokbindarminnen 30 1950
(Bokbindarminnen, 1954)

Bondeminnen 262 1991
(Bondeminnen, 1995)

Byggnadsarbetarminnen 16 1987

Civilingenjörsminnen 67 1991
(Framtiden var vår, 1993)

Dövas minnen 14 1996

En vanlig dag? >1000 1997

Erfarenheter av hemhjälp i Stockholm 139 1992

Erfarenheter av cancer 235 1997

En dag i Fittja >700 1997
(Skriven i Fittja, 1998)

En vanlig dag? >1000 1997
(Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag.)

Estonia 171 1994
(Estonia inom oss, 1995)

Folkbildningsminnen 176 1966
(Folkbildningsminnen, 1968)

Fångminnen 21 1994

Fångvårdsminnen 14 1976

Godtemplarminnen 173 1949
(Godtemplarminnen, 1951, 1979)

Grafikerminnen 41 1991
(Vi blev alla grafiker, 1993)

Gruvarbetarminnen 15 1994
(Vi gav järnet, 1996)

Gruvminnen 55 1958
(Gruvminnen, 1960)

Handelsminnen 90 1954
(Handelsminnen, 1961)

Handelstjänstemannaminnen 34 1989

Hermodsminnen 53 1995
(När världen vidgas.)

Judiska minnen 1994

Järnbruksminnen 216 1949
(Järnbruksminnen, 1952)

Järnvägsminnen 179 1949
(Järnvägsminnen, 1952)

Kommunalarbetarminnen 115 1955
(Kommunalarbetarminnen, 1959)

Kommunaltjänstemannaminnen 19 1985
(Mitt liv och arbete, 1987)

Kvinnominnen 152 1991

Köpmannaminnen 12 1994

Lantmäteriminnen 65 1994
(Mått och steg, 1996)

Livsmedelsarbetarminnen 50 1985

Lärarminnen 135 1998
(Från folkskola till grundskola)

Metallarbetarminnen 55 1993
(Hetta, larm och svetslågor, 1995)

Minneslista för memoarskrivare 238 1975

Min första bil 140 1997

Mitt millennieskifte 149 2000

Målarminnen 21 1993

Pappersbruksminnen 44 1966

Polioskadades minnen 190 1993
(Poliominnen, 1996)

Polisminnen 36 1950
(Polisminnen, 1953)

Polisminnen 63 1990
(Här är polisen, 1993)

Rallarminnen 224 1948
(Rallarminnen, 1949)

Rödakorsminnen 40 1992
(Tro, hopp och första förband, 1994)

Sjuksköterskeyrket (Nm 193) 112 1968

Sjöfolksminnen 80 1954

Skogsarbetarminnen 163 1948
(Skogsarbetarminnen, 1950)

Snickarminnen 31 1959
(Snickarminnen, 1961)

Socialarbetarminnen 10 1990

Spinalskadade berättar 22 1995
(Bryt aldrig ryggen på en söndag, 1997)

Statarminnen 140 1945
(Statarminnen, 1947, Statarminnen - ny samling, 1949)

Statstjänstemannaminnen 53 1989
(Statens kaka, 1991)

Stenhuggarminnen 33 1953
(Stenhuggarminnen, 1973)

Städarminnen 120 1990
(Utan städare stannar Sverige, 1992)

Synskadade berättar 47 1987
(Vit käpp, Förstoringsglas, Punktskrift, 1989)

Så upplever jag min skallskada 67 1995
(Allting blev så annorlunda, 1996)

Tonårsprojektet 26 1995

Sågverksminnen 118 1947
(Sågverksminnen, 1948)

Teaterminnen 24 1989
(Scenens barn, 1994)

Tjänarinneyrket 304 1967

Industritjänstemannaminnen 18 1985
(Mitt liv och arbete, 1987)

Träarbetarminnen 72 1949
(Byggnadsarbetarminnen, 1950)

Tullminnen 21 1954

Typografminnen 80 1951
(Typografminnen, 1952)

Verkstadsminnen 70 1950
(Verkstadsminnen, 1953)

Whiplashskadade berättar 47 1995
(Svarta nätter och snurriga dagar, 1997)

14 maj 1991 >10 000 1991
(Intressant att leva, 1992)

24 oktober 1973 62 1973