Specialfrågelistor

Specialfrågelistorna är genomgående kortfattade och mestadels inriktade på speciella detaljer. Hänvisning till frågelistans nummer föregånget av Sp.

Nr, ämne (författarsignatur), antal svar, år

1 Vekar i tranlampor (GB) 33 1929

2 Selkrokar och lokor (GB) 64 1929*

3 Möbler (SE) 109 1929

4 Målare (SE) 44 1929*

5 Konstsnickare (SE) 23 1929

6 Dryckeskärl (SE) 52 1929*

7 Kvinnlig huvudbonad och håruppsättning (SS) 89 1929*

8 Träskärning (SE) 34 1930

9 Björnskall, vargskall (SE) 54 1930

10 Bebyggelsesägner (SE) 27 1930

11 Åsgropar med offer (SE) 21 1930

12 Julgran (LH) 91 1930*

13 Magiska skyddsmedel (LH) 42 1930

14 Stabb-, stubb-, kabb-, kubbdans (LH) 12 1930

15 Den sista kärven och det sista lasset (SS) 176 1930

16 Sägner om Karl XII (GB,WL) 26 1930

17 Väderkvarnar (SE) 145 1931

18 Jordmätning (SE) 64 1931

19 Gård och gårdsplan (SE) 119 1931

20 Boningshus (SE) 106 1931

21 Låsanordningar (SE) 59 1931

22 Spisformer (SE) 124 1931

23 Medicinska formellappar (LH) 41 1931*

24 Mesula och skiftesverk (SE) 68 1932

25 Dragjärnet, ej utgiven på svenska 1933

26 Vanna, dryfta (SE) 53 1933*

27 Spinnrocken (SE) 69 1933

28 Ullkam (SE) 86 1933*

29 Spånaskar, tysk text (JG) (ej accederat) 1933

30 Spånaskar, fransk text (JG) (ej acc.) 1933

31 Spånaskar, engelsk text (JG) (ej acc.) 1933

32 P.M. för arkeologer, a,b 1 1933

33 Pingelremmar (SE) 38 1933

34 Gränsföreteelser (SE) 7 1933

35 Gränsföreteelser (handelsförbindelser med Norge) (SE) 26 1933

36 Eldstad i fähus (SE) 58 1933

37 Havren som brödsäd (SE) 118 1933

38 Ostkaka (SE) 252 1933*

39 Elda över och under (SE) 212 1933*

40 Slidknivar (GL) 133 1933*

41 Dräktvisa 12 1934

42 Folklig telegrafering (SE) 47 1934

43 Dubbelok 143 1934

44 Lurar 2 1935

45 Garverier (GBl) 123 1936*

46 Ljuster 183 1936

47 Ringstaven (GB) 29 1936

48 Fiskskinn (GB) 45 1936*

49 Kistebrev 81 1936

50 Rånjärn 118 1936

51 Vårdkasar 34 1936

52 Urmakare på landsbygden 225 1936*

53 Skånska hängkläden 21 1937

54 Plogskrapan (SOJ) 121 1937

55 Sägner om folkungarna 4 1938

56 Bukoket 52 1938

57 Halsoket (LW) 19 1938

58 Korgmakare och korgmakeri 11 1938

59 Lägerstad och tillfällig bostad 23 1938*

60 Huggkroken (ANE) 63 1938

61 Skörden och julen (ANE) 214 1938

62 Svart eller vit konfirmationsdräkt (SS) 272 1938*

63 Rödfärg 72 1938

64 Rissel och såll (JG) 181 1939

65 Axelkragen (GHB,OB) 70 1939

66 Gamla bakningsmetoder (MH,OB) 94 1939

67 Peregrinusdagen (OB) 42 1939

68 Att hoppa hage (CHT) 86 1939

69 Mynt och penningar (NLR,OB) 402 1939

70 Midsommar (CHT,OB) 215 1939

71 Fårskötsel (OB) 159 1939

72 Klövjekrokar (GB) 8 1939

73 Högkonjunktur och nya levnadsvanor (SS) 93 1939

74 Hållande av boskap i boningshuset (SE). (Ingår även i frågelistorna för Atlas över svensk folkkultur) 120 1939

75 Infällda dörrposter (SE). (Ingår även i fråge- listorna för Atlas över svensk folkkultur) 62 1939

76 Skalljakt på rovdjur (ANE) 76 1939

77 Julbröd (ANE) 174 1939

78 Vidjor och hank (JG) 134 1940

79 Hi, ho, Hammer i Hälle! (CHT) 22 1940

80 Ängsskötsel och gödselklubba 58 1939

81 Skinntanan (ANE) 67 1940

82 Fjäderbuntar vid jakt (ANE) 21 1940

83 Basttillverkning och bastarbeten (JG) 70 1940

84 Räkneramsor (GG) 83 1940

85 Harskramlan (ANE) 75 1940

86 Knölpåkar (ANE) 49 1940

87 Trollen som skördefolk (GG) 39 1940

88 Stämpling av sädesdråsen (GB) 36 1940

89 Jultomte med klappar (SS) 58 1940

90 Årder (SE). (Ingår även i frågelistorna för Atlas över svensk folkkultur) 123 1940

91 Armborstpil eller spjut (ANE) 13 1940

92 Möbler från Lindome och Bollebygd (GvS) 19 1940

93 Samla för gravölet (SE) 58 1941

94 Soldatsånger (MR) 185 1941*

95 Bellmanshistorier (CHT) 92 1941

96 Primitiva tröskningsmetoder (DT) 115 1941

97 Kransågning (GB) 64 1941

98 Pors och humle för brygd (GB) 73 1941

99 Tuggkåda och kådtäkt (GB) 69 1941

100 Söndagshandel (JG) 69 1941

101 Lindens frö i folktron (MR) 20 1941

102 Rötmånaden (SOJ) 59 1941

103 Rallarvisor (MR) 61 1941

104 Tvebottnade kärl (OB) 32 1941

105 Visan om "Bocken stod vid brunnen" (MR) 11 1941

106 Senap och senapsknäcka (JG) 29 1941

107 Slaga (DT) 42 1941

108 Gamla åkerbruksredskap 40 1941

109 Dryckessånger (MR) 48 1941

110 Bussarong (AMN) 357 1941

111 Kryddor (JG) 66 1941

112 "Mars med sitt skägg" (SS) 65 1941

113 Säckpipan (MR) 74 1941

114 Flätade spåntapeter (GB) 9 1941

115 Tjäråk (RO) 10 1941

116 Tjärlampa av trä (JEA) 12 1941

117 Skydd mot snöblindhet (GB) 39 1941

118 Sockor på hundar, oxar, hästar (GB) 27 1941

119 Visan om "Förr och nu" (MR) 35 1941

120 Takkronor och takfåglar (ANE) 136 1941

121 Tygskor (GHB) 66 1941

122 Intagningen av höet (JG) 106 1941

123 Arbetsslut vid slåtter, skörd och tröskning (ANE) 147 1942

124 Gungstolen (MLt) 89 1942

125 Pipjärn (ASS) 36 1942

126 Benkläder för kvinnor (AMN) 97 1942

127 Tama älgar och älgar som dragare (GB) 67 1942

128 Bindstång (JG) 81 1942

129 Mässingsföremål (SE) 94 1942

130 Smöruppläggning (MDn) 72 1942

131 Behandling av kylskador (JAR) 71 1942

132 Landsbygdens möbelsnickeri (GvS) 70 1942

133 Mjärde och lana (JG) 48 1942

134 Vällingklockan (MR) 159 1942

135 Upptagskroken (OB) 62 1942

136 Fjäderpennor som symaterial (GB) 13 1942

137 Det sista bör sparas (ANE) 184 1942

138 Kolning i grop (GB) 36 1942

139 Vårdträdet och gårdsträdet (TM) 70 1942

140 Kringbyggd fägård (SE) 45 1942

141 Luskung (LUF) 60 1942

142 Skedars förvaring (JG) 90 1942

143 Att klubba gamla (DT) 66 1942

144 Gratulationer och sorgminnen (MR) 115 1943

145 Frimåndag (MR) 74 1943

146 Metallhantverkare (SE) 60 1943

147 Svarvade eller täljda kärl (SE) 94 1943

148 Bondepraktikan (SS) 93 1943

149 Särk och skjorta som arbetsplagg (AMN) 77 1943

150 Spinning av okardad ull (JG) 45 1943

151 Bönder som skeppare och redare (MHn) 35 1943

152 Svenska flaggans bruk (MR) 72 1943

153 Lysningsträd (OB) 74 1943

154 Vass och säv (MR) 82 1943

155 Kaffepumpan (MR) 65 1943

156 Dackesägner (MHn) 18 1943

157 Föreningsrörelsens framväxt 30 1943

158 Skörden av vårsäd (ANE) 74 1943

159 Järnspisen (EA) 92 1943

160 Fotogenlampan (EA) 91 1943

161 Räfsor (ANE) 57 1943

162 Milstolpar och gränsstenar (EA) 136 1943

163 Ställning för lyse (MR) 75 1943

164 Rumlepotten (GB) 16 1943

165 Stampor (JG) 55 1943

166 Ok (JG) 139 1944

167 Hökrokar (ANE) 70 1944

168 Skottår (SS) 65 1944

169 Vägvisarmärken (MM) 63 1944

170 Mjölkning av får och getter (GB,SE) 83 1944

171 Långmjölk (SE) 66 1944

172 Bära på huvudet (RJ) 50 1944

173 Trefot och kittelhängare (SE) 101 1944

174 Öknamn på enklare bostäder (MR) 114 1944

175 Spel med stickor (SS) 77 1944

176 Mjöllårar (SE) 86 1944

177 Broderade väggprydnader (OF) 91 1944

178 Gungor (MR) 243 1944

179 Isstack och kylning av livsmedel (JG) 87 1944

180 Sockenlappar och finnkärringar (GB) 56 1945

181 Svenafton och möafton (MR) 60 1945

182 Sparbössan (EE) 86 1945

183 Punsch (CAA) 96 1945

184 Brännvinskryddor (AS) 93 1945

185 Grimma av trä (GH) 68 1945

186 Orden tomt, toft (BHg) 124 1945

187 Om inte om hade varit (MH) 112 1945

188 Om sätt att sitta (GB) 96 1946

189 Herrhatten (GHB) 119 1946

190 Finrum (GvS) 147 1946

191 Prestaver (NAB) 103 1947

192 Hummeln (SW) 39 1947

193 Att gå med stjärnan (HC) 108 1947

194 Ljus på gravarna (MR) 110 1947

195 Spökhistorier (MR) 225 1948

196 Kosor av trä (GL) 44 1948

197 Vita dukar vid jordafärd (NAB) 73 1948

198 Slagrutan (GRk) 149 1949

199 Underkläder (AMN) 79 1950

200 Smörställ (AMN) 65 1950

201 Guldsmeder på landsbygden (KH) 25 1951

202 Salpetersjuderi (SN) 54 1951

203 Gustaf Adolfsbakelser (MR) 161 1952

204 Hästgödsel som kreatursfoder 105 1953

205 Adventsstakar (MR) 116 1953

206 En sällsynt leksak (GRk) 37 1953

207 Postorderkataloger (AMN) 86 1958

208 Bröllopsminnen (AMN) 139 1961

209 Svarvning (AB) 74 1961

210 Luciafirandet 1962 (AMN) 75 1962

211 Mors och Fars dag (AMN) 110 1963

212 Cykeln (AÖ) 257 1966

213 Båtsmanshållet i Ångermanland (CHm) 30 1967

214 Lekmän som läkare (AÖ) 54 1967

215 Mathållningen 1970 (AÖ) 119 1969

216 Gåramålare (IBB) 294 1971

217 Hässjestolpar (GR) 148 1972

218 Vävlärare - utbildning och yrkesverksamhet (SD) 19 1974

219 Broderade bonader (MO,NA) 146 1974

220 Blomman i dödsannonsen (BafK) 74 1978

221 Don för matlagning, bak och disk (MO) 120 1981

222 Möten med byråkratin (AÖ) 76 1984

223 Barn och utlänningar (UL) 173 1987

224 Massmedierna i vardagen (LK) 206 1994

225 EU-omröstningen 1994 (SB) 201 1994

226 Otillåten sexualitet (JR) 90 1998

227 Behå (IRB) 162 1999

228 Etnobiologi

229 Dragspel och tramporgel

230 Stilmöbler 2006

231 Astrid Lindgren 2009