Om samlingarna

Nordiska museets samlingar

Nordiska museets samlingar består av över 1,5 miljoner föremål. Takkronor, barnkoltar, dagböcker, bonader, harvar, fotografier, böcker, tidskrifter, frön, tapeter, gunghästar och till och med hela historiska miljöer. Variationen är stor!


Center för dräkt och mode

Center för dräkt och mode lyfter fram museets stora dräktsamling och dess personliga berättelser. 

Biblioteket

Nordiska museets bibliotek är sedan 1890 ett vetenskapligt specialbibliotek för svensk kulturhistoria från 1500-talet till idag.

Arkivet

Nordiska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för svensk kulturhistoria.

Föremålssamlingar

Museets grundare Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna.

Bildsamlingar

Nordiska museets bildsamlingar innehåller cirka 6 miljoner fotografier, från 1840-talets daguerreotyper till vår tids dokumentära reportagebilder.

Levande samlingar

De äldre ko- och hönsraserna tillika lök- och äpplesorterna kan inte bevaras för eftervärlden i ett magasin. De måste hållas vid liv för att finnas kvar. De utgör museets levande samlingar.

Sök i samlingarna

Sök fotografier och föremål

Sök arkivhandlingar och dokument

Sök böcker och tidskrifter

Sökguide

Utlån ur samlingarna

Moratorium

Nordiska museet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya basutställningar och museets resurser är därmed begränsade för att fokusera på utställningsarbete. Det innebär att från februari 2020 fram till hösten 2023 har Nordiska museet inga möjligheter till utlån. Utlånsstoppet gäller för hela museet samling: föremål, arkivalier, film, foton och affischer samt repro.
Vi hoppas på er förståelse.

Pågående låneärenden och depositioner berörs ej av detta stopp.