NK-liggaren

NM.0301586

I registret hittar du poster från NK:s möbelavdelnings ritningsliggare från 1900-talets början till år 1962. Via liggaren kan man få uppgift om vilket år och datum möbeln tillverkades, i vilket material, modellens namn, beställare eller om det är en lagervara. Däremot finns det få uppgifter om formgivare.

Du kan fritextsöka efter poster i sökfältet och sedan sortera tabellen efter samtliga kolumner. Liggaren är ordagrant avskriven och stavningen är inte moderniserad. Detta samt att ett flertal förkortningar används gör att sökning på beställare kan kräva flera försök.

Den vanligaste frågan rörande NK är information om en enstaka möbel med ett specifikt serienummer. För att kunna söka på serienummer måste möbeln ha ett  R-nummer (tabell ritningsnummer i liggaren) vilket innebär att numret börjar med R och följs av upp till fem siffror. Detta nummer finns oftast på en metallbricka på undersidan av möbeln. Det är endast dessa siffror du kan söka på. Har din möbel något annat slags serienummer finns möbeln ej med i denna liggare. Observera att ritningsnummer 3488-3787, 10000–19999,  30000–30600 och 37731-37740 saknas.

Till NK-liggaren