Etniska minoriteter

 

Nordiska museet har sedan begynnelsen ägnat de etniska minoriteterna ett särskilt intresse. Källmaterial om samisk kultur samlades tidigt och det arkivmaterial som uppstått har samlats i Lapska arkivet. Det innehåller museets egna tjänstemäns uppteckningar, manuskript, frågelistor och fotografier. Det gäller särskilt Ernst Manker som var den första fackutbildade etnografen med ambitionen att dokumentera samernas kultur genom systematiska undersökningar. Han innehade den särskilda tjänst för samisk kultur som Nordiska museet skapade 1939. Mycket material har erhållits som gåvor.

Professor Gustaf von Düben och hans hustru Lotten gjorde 1868 och 1871 forskningsresor till Pite och Lule lappmarker och de har tagit några av de tidigaste fotografierna av samer. De skänkte sin samling till Artur Hazelius. I Lapska arkivet finns också teckningar av Nils Nilsson Skum och Johan Turi.

1943 påbörjade Carl-Herman Tillhagen vid Nordiska museet ett mångårigt och på ett omfattande fältarbete grundat studium av de svenska romernas kultur. 1954–1955 gjordes en intervjuundersökning av Sveriges romska befolkning. Tillhagens romska material innehåller dessutom en stor mängd fotografier.

Projektet Judiska minnen pågick 1994–1998 vid Nordiska museet och resulterade i en rik och omfattande samling om judiskt liv under 1900-talet. Samlingen består av över 400 levnadsberättelser samt intervjuer på kassettband och videor, fotografier och originalhandlingar. Bland handlingarna kan nämnas dagböcker och brevsamlingar, de cirka 1 600 fotografierna kommer från personernas egna familjealbum. Här skildras det judiska livet i olika byar och städer i Europa, kulturer som helt utplånades under Förintelsen.