Ekström

Under 1890-talet började Johan "John" Petrus Ekström, 1858-1924, att samla in solur för att använda i sin undervisning som teckningslärare. Samlingen växte och kom så småningom även att innehålla ca 150 böcker om solur och tideräkning.

Museet förvärvade hela samlingen av solur och böcker från John Ekströms dödsbo 1925 och böckerna kom då till biblioteket. Boksamlingen består av ca 1,5 hyllmeter och ca 150 böcker utgivna mellan 1531 och 1923. En unik samling som även innehåller två av bibliotekets tre handskrifter.