Hår

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Hår. Materialet finns på Nordiska museets bibliotek.

Med kommentarer av intendenterna Lena Kättström Höök, Leif Wallin och Cecilia Wallquist.

Övriga källor

Periodika

Postorderkataloger och varukataloger

Varukatalogerna i bibliotekskatalogen

  • Ellos
  • H&M Rowells
  • Haléns
  • Josefssons
  • La Redoute
  • Oscar Ahrén
  • PUB
  • Åhlén & Holm
  • Priskuranter från jubileumskatalog 1899-1909, kataloger från 1910/11, 1920/21, 1925, 1929, 1935/36 samt 1942

Bloggar