Film- och ljudsamlingar

Redan på 1920-talet började Nordiska museet spela in film och fram till andra världskriget erhöll man som enda museiinstitution statliga bidrag för att genom egen produktion bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Ambitionen var att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, samtidigt som man var väl medveten om mediets stora potential som pedagogiskt redskap. Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på etnologins klassiska studieområden: folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst, med mera.

På museets Youtubekanal presenteras ett urval av det dryga hundratal filmer som museet producerat genom åren

Till spellistan på youtube

Filmerna får inte kopieras eller användas utan särskilt tillstånd från Nordiska museet.

 

 

 

Ljudupptagningar

Ljudupptagning har ibland gjorts i samband med intervjuer vid museets dokumentationer och fältarbeten. Dessa bandupptagningar har därefter renskrivits för senare arkivläggning och ljudupptagningen i sig har således inte varit det viktiga. Det skiljer sig från institutioner och folkminnesarkiv som har till uppgift att dokumentera folkmusik och dialekter, där själva ljudupptagningen och bevarandet av denna står i centrum. Men i arkivet finns ändå en hel del bandupptagningar, främst ej renskrivna intervjuer, som i det omfattande ”Levnadsödesprojektet” från 1980-talet.