André och Iréne Reisz

Makarna Reisz (André, 1897–1974 och Irène, 1900–1987) kom ursprungligen från Ungern. Efter första världskriget studerade André konsthistoria och utbildade sig till fotograf. Under 1930-talet sökte han sig till Paris tillsammans med frun Irène, där de fick kontakt med den internationellt kända bildbyrån Rapho. Under andra världskriget flydde de till Schweiz. Tack vare förbindelser med svenska tidningar fick paret arbetstillstånd i Sverige och år 1946 startade de sin verksamhet i Stockholm. Paret hade redan tidigare lyckats få sitt bildarkiv till Sverige men fortsatte samarbetet med bildbyrån i Paris.

André Reisz intresserade sig för den svenska kyrkokonsten och tillsammans med överantikvarie Bertil Berthelson gavs verket Kyrkor i Sverige ut. Med text av Gösta Berg gav makarna Reisz ut boken Vandring på Skansen till Skansens 75-års jubileum. André och Irène Reisz sålde bilder till bl.a. SAS, SJ, Vitterhetsakademin, skolförlag m.fl.

Arkivet består av fotografier från 1930–1960-tal med motiv från stora delar av Sverige (särskilt stockholmsförorternas utbyggnad under 1950-talet och framåt) samt USA och olika europeiska länder.