Björn Myrman

Björn Myrmans (1942–1999) arkiv består av fotografier från 1960- och 70-talen tagna under den tid han ingick i bildgrupperna Opus och Bildaktivisterna. Hit hör fler än 10 000 fotografier av finska romer, liksom fotografier om funktionshindrades vardag, alternativ jul, Kuba och Vietnamdemonstrationer.