Gösta Spång

Gösta Spång (1893–1968) är en av många amatörfotografer i Nordiska museets arkiv – okänd tills en låda med glasnegativ hittades i en vindskorridor i Stockholm på 1980-talet. Gösta Spång var en "söndagsfotograf" och använde kameran för att ta bilder av sina nära och kära. Hans hobby gav upphov till många spännande dagboksbilder där utflykter och fester samsas med historiska händelser som Stockholmsutställningen, Bondetåget och första majdemonstrationer.