Gunnar Lundh

För många är Gunnar Lundh (1898–1960) småbildsfotografen som tillsammans med Ivar Lo-Johansson dokumenterade statarnas liv i Sverige under 1930- och 40-talen. Färre känner till det mycket omfattande bildbyråarkiv han skapade under sin verksamhetsperiod. Här ingår bland annat ett unikt färgarkiv med cirka 15 000 bilder från 1937 och framåt. Jordbruk, beredskapstid och folkhemsbygge; fredstid och depression; människor och kungligheter - Gunnar Lundhs välordnade arkiv ger oss möjlighet att fånga tidsandan i Sverige under decennierna kring andra världskriget.