Hans Malmberg

Hans Malmberg (1927–1977) var under alla sina yrkesverksamma år reportagefotograf och bildjournalist. Bilderna han tog skulle ofta fogas samman till en berättelse tillsammans med text och redaktionell formgivning, men han skapade även bilder som talade för sig själva. De var ofta tagna i vad Henri Cartier-Bresson kallade ”det avgörande ögonblicket”, ett stilistiskt, innehållsligt och visuellt nyckelmoment av ett skeende.

Fotografierna präglas ofta av en skarp blick som med humor ser de absurda sidorna i vardagen. Malmbergs förebilder kom ofta från Frankrike och USA; fotografer vilkas arbeten blivit tillgängliga efter krigsslutet 1945. Svenska fotografer kunde nu resa ut i världen med småbildskamera och högkänslig film och Malmberg var en av de mest vittberesta fotograferna från 50-talet och framåt. Resorna gick till bl.a. USA, Japan, Kuba, Vietnam, Korea, Iran, Egypten och Island. Ett av de första stora reportagen Malmberg gjorde var att för tidskriften Ses räkning skildra Koreakriget 1950. Från 1958 ingick han i gruppen Tio Fotografer tillsammans med bland andra Tore Johnson och Sten Didrik Bellander.

Vid sidan av utlandsreportagen utförde Malmberg också många reportage i Sverige, bl. a. för tidskriften Vi, och var dessutom verksam som reklam- och produktfotograf för t.ex. KF, SAS och Astra. Under 1950- och 60-talen gavs fler böcker med hans fotografier ut. 1968 gjorde Hans Malmberg ett unikt reportage från Nordvietnam för tidningen Vi. Det var det sista stora reportaget för tidningsvärlden. Han fortsatte dock att fotografera och 1970 presenterade han sitt bildspel om den nybyggda stockholmsförorten Tensta på Liljevalchs konsthall.

Malmberg hade alltid en kamera med sig och fotograferade ständigt även på sin fritid. Ett viktigt motivområde var den egna familjen. 1975 ställde han ut på Fotografiska museet i Stockholm, där även s.k. fri, dvs. icke beställd, fotografi visades. Hans fotografier spänner över en omvälvande period i Sverige från krigsslutet 1945 över folkhemsbyggande, välfärdsår, miljonprogram, vänstervåg, arbetskonflikter och folkomflyttning. Hans Malmbergs bilder präglas av en utsökt teknik, och innehållsligt av en stark känsla för människans belägenhet.