Karl-Erik Granath

Reklamfotografen Karl-Erik Granath (1918–2001) arbetade bland annat för tidningar som Vi, Femina och Hem & Fritid. Han gjorde även uppskattade arbeten åt Konsumentinstitutet, Nordiska Kompaniet och Kooperativa Förbundet. Granath, som undervisade vid Konstfack i Stockholm, räknades på 1960- och 70-talen till de främsta när det gällde fotografering av konsthantverk och konstindustriella föremål. I hans arkiv, som till stor del är i färg, finns bilder från den tid då djupfryst mat, plast, bilutflykter och heltäckningsmattor var i ropet.