Key L Nilsson

Key L Nilsson (1938–2002) utbildades hos Arne Wahlberg i Stockholm i mitten av 1950-talet och blev internationellt uppmärksammad genom idogt deltagande i fototävlingar, där hans bidrag ofta kretsade kring temat form och rörelse. Tillsammans med hustrun Siv producerade han ett större antal böcker. Nordiska museet har förvärvat delar av Key Nilssons arkiv där fokus ligger på inredning, matfotografi och samhällsliv.