KW Gullers

Få fotografer har betytt så mycket för bilden av Sverige som Karl Werner Gullers (1916–1998). Efter att ha gått i lära hos bland andra porträttfotografen Jan de Meyere startade han egen verksamhet år 1938. Förutom otaliga reportage för tidningar som Picture Post, Se, Vi och Allers gjorde han 100 fotoböcker i både färg och svartvitt. I början av 1990-talet förvärvade Nordiska museet cirka 500 000 negativ från Studio Gullers. De utgör en unik dokumentation av de genomgripande förändringar Sverige genomgått under 1900-talet.