Severin Nilson

Severin Nilson (1846–1918) var målare, tecknare och fotograf. Sin utbildning fick han vid Konstnärsakademien åren 1865 till 1871. Han började med att måla porträtt och övergick senare till landskaps-, historie- och genremotiv. Nilson räknas till en av de första dokumentärfotograferna i Sverige, och skildrade med inspiration från Nordiska museets grundare Artur Hazelius sina hemtrakter kring Asige i Halland.