Sök i samlingarna

Föremål

Nordiska museets stora föremålssamlingar söker du via DigitaltMuseum. Där hittar du allt från bestick, leksaker och glasögon till sängar, folkdräkter och smycken.

DigitaltMuseum

Läs mer om föremålssamlingarna

Fotografier och bild

Fotografier och bild (måleri, etsningar, tryck osv.) söker du via DigitaltMuseum.

DigitaltMuseum

Läs mer om museets foto- och bildsamlingar

Litteratur, tidskrifter och reklamtryck

Nordiska museets bibliotek är ett specialbibliotek för svensk kulturhistoria från 1500-talet till idag. I samlingarna finns olika typer av publikationer såsom böcker, tidskrifter, kataloger, broschyrer och reklamtryck.

Sök i bibliotekskatalogen Saga

Sök i nationella bibliotekskatalogen Libris

Läs mer om Nordiska museets bibliotek

Arkivhandlingar och dokument

Nordiska museet har samlingar av brev, dagböcker, memoarer, hushållsräkenskaper från gods- och gårdar, berättelser om folktro, gesäll- och mästarbrev och mycket mer, som berättar om liv och arbete i Sverige.

Digital forskaringång till Nordiska museets arkiv

Sök i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Läs mer om arkivhandlingar och dokument