Utlån ur samlingarna

Moratorium

Nordiska museet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya basutställningar. Alla museets resurser är därmed begränsade och vi måste tyvärr tillfälligt stänga delar av vår verksamhet, såsom utlån, för att fokusera på utställningsarbete. Det innebär att från februari 2020 fram till hösten 2023 har Nordiska museet inga möjligheter till utlån. Utlånsstoppet gäller för hela museet samling: föremål, arkivalier, film, foton och affischer samt repro.
Vi hoppas på er förståelse.

Pågående låneärenden och depositioner berörs ej av detta stopp.