Utlån ur samlingarna

Nordiska museets samlingar innehåller miljontals föremål, uppteckningar och fotografier.

Vi prioriterar långsiktigt arbete med att utveckla olika vägar för förmedling och bevarande liksom att förbättra rutiner och villkor. Museet befinner sig i ett utvecklingsskede, vi definierar och lyfter fram särskilt viktiga berättelser och föremål och säkerställer att de är utställningsbara. Utlån kräver mycket arbete och vi behöver därför minst ett år för att genomföra alla steg.

En skriftlig ansökan angående lån från Nordiska museets samlingar skickas till utlan@nordiskamuseet.se, tillsammans med en ifylld verksamhets- och säkerhetsrapport (pdf) som dokumenterar utställningens förutsättningar utifrån säkerhet- och bevarandeperspektiv.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktuppgifter till utställningsansvarig/handläggare
  • Faktureringsadress och organisationsnummer
  • Utställningstitel och period för utställningen
  • Motivering till lånet
  • Förteckning över önskade objekt, med inventarienummer om möjligt

Låneansökan ska ha inkommit minst ett år innan önskad låneperiod. Inkomna ansökningar handläggs och behandlas på återkommande lånemöten. Lånemötet är rådgivande och beslut fattas av avdelningschef vid Samlingarna. Anhållan om förlängning av befintliga lån ska inkomma fyra månader före låneperiodens slutdatum.

Låntagaren ska skriftligen förbinda sig att följa lånevillkoren. Information om kostnader, försäkringsvillkor och hantering finns i Nordiska museets allmänna lånevillkor (pdf). Särskilda villkor regleras i låneavtalet enligt överenskommelse mellan museet och låntagaren.