Utlån ur samlingarna

Moratorium

Nordiska museet befinner sig i en spännande fas där vi bland annat förbereder nya basutställningar. Det innebär att fram till 2023 har Nordiska museet begränsade eller inga möjligheter till utlån.

Vi hoppas på er förståelse.