Gymnasium

Våra museipedagoger tar er med på en etnologisk och kulturhistorisk resa genom tid och rum. Vi anpassar alltid skolprogrammen efter gruppens ålder och förutsättningar. Välkomna att boka en visning där människors berättelser, drömmar, bilder och föremål står i fokus!

Demokrati – Rätten till en röst

Följ med på en historisk resa om framväxten av ett mer demokratiskt Sverige och Norden. En visning genom flera av museets utställningar där andra perspektiv än normen låter sig höras genom personliga berättelser från det förflutna – hela vägen från 1500-talet fram till demokratiåret 2018. Bokningsbar tom. 14 december 2018.

Tid: 60 min Pris: 700 kr.

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Mat – en spegling av sin samtid

En visning med fokus på maten och måltiden som uttryck för människors levnadsvillkor från 1500-tal till nutid. Få ämnen är så känsliga som hur, vad och varför vi äter som vi gör. Vem har rätt och vem har fel vid middagsbordet? Kan maten visa vem du är och var du kommer ifrån?

Utställningar: Dukade bord Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Kläder, genus och identitet

Följ med på en visning med kläder som en röd tråd för att belysa män och kvinnors villkor under historien.  Med rätt glasögon kan symboler i klädsel visa på makt och social status.  Vem tilldelades horluvan och fick stå med skammen på kyrkbacken? Under visningen berörs ämnen som utbildning och yrke, äktenskap och relationer samt formandet av den socialt accepterade kroppen.

Utställning: Traditioner, Mitt 50-tal. Tid: 60 min. Pris: 700 kr

Migration och framtidstro

Följ med på en resa där vi tar en närmare titt på hur Sverige formats av sin omvärld under de senaste 500 åren, och hur det gick till när Sverige förändrades från ett land att fly ifrån till ett land att fly till. Vi pratar om migration, framtidstro, arbetsvillkor och samhällsutveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv.
Bokningsbar tom. 30 november 2018.

Utställningar: Lekstugan, Folkhemslägenheten, Hem och bostad Tid: 60 min Pris: 700 kr.

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Hemmet - stilhistoria från 1500-tal till 2000-tal

Var kom influenserna till det som vi uppfattar som svensk och nordisk stil idag? Utställningen Hem och bostad visar boende och inredning i Sverige från 1500-tal till 1970-tal – från ett träskrin daterat 1562 till en stol av gummi från år 2000. Eleverna får se hur ”vanligt folk” på landsbygden bodde, hur borgerskapets bostäder såg ut och hur 1900-talets stora välfärdsreformer syntes i bostadsbyggandet. 

Utställning: Hem och bostad Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Folkhemmet: hur Sverige blev ljust och fräscht

Följ med på en historisk resa från 1860-talet till det sena 1940-talet när det moderna samhället tog form! Lort-Sverige skulle städas ut och istället bli Folkhemmet och Landet Lagom. Men välfärdsreformerna omfattade inte alla samhällsgrupper.

Utställning: Folkhemslägenheten, Lekstugan, Sápmi Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden.

Sápmi är en utställning om identitet; om historia och framtid, om rättigheter och orättfärdigheter genom nationalism och rasbiologi, om kulturmöten och kulturkrockar, om bilden av sig själv och bilden av den andre. Vem är same? Vem är svensk?

Utställning: Sápmi Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Traditioner - varför då?

Vad är en tradition? Är traditioner onödiga eller jätteviktiga? Kan de förändras? Traditioner och högtider som firas i Sverige idag har ofta inslag från övriga Norden och andra delar av världen. Vad firar du och varför? Vilka blir framtidens traditioner?

Utställning: Traditioner Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)

Folkkonst - tradition, gerillaslöjd och SMS-broderier

Att vilja pryda sig själv och dekorera sin närmaste omgivning är uråldrigt, allmänmänskligt och globalt. Folkkonst skapades av folk på landet och ser ut på olika sätt, men mycket går igen i många länder, tider och material. Idag möter vi folkkonsten i fenomen som gerillaslöjd, scrapbooking och SMS-broderier, ofta skapad av folk i staden för folk i staden.

Utställning: Folkkonst Tid: 60 min  Pris: 700 kr

Från folktro och magi till sociala medier

Har du sett älvorna dansa på ängen, hört näcken spela i bäcken eller plockat sju blommor att lägga under kudden på midsommarnatten? För inte så länge sedan var det magiska tänkandet och folktron en viktig del av människors vardag. Finns det magiskt tänkande idag och hur sprids rykten för att förklara det som händer? Vem är källan och vad är syftet med att sprida en berättelse som kanske inte är sann?
Bokningsbar tom. 30 november 2018.

Utställningar: Folkkonst, Traditioner Tid: 60 min Pris: 700 kr.

Kopplingar till läroplanen (lgr 11)