Om pedagogerna

På avdelningen Publik arbetar museets erfarna pedagoger med att förmedla och tillgängliggöra museets utställningar och kunskaper för barn och unga.  Utöver skolverksamheten har vi en aktiv lovverksamhet för fritids och familjer. Se museets kalendarium för aktuellt program


Kontakta oss

Hör av dig till oss genom att maila bokning@nordiskamuseet.se.


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vårt utbud och ta del av erbjudanden och förmåner? Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för lärare och pedagoger! Anmäl dig här

Sara Källström – avdelningschef

"Nordiska museet är en kulturhistorisk skattkista där vi nutidsmänniskor kan lära känna oss själva och varandra bättre genom kunskap om vårt gemensamma kulturarv – vilket är viktigare än någonsin."

Christina Araskog-Toll – pedagog

”En rolig del av mitt arbete är när jag får ta på mig kläder från förr och gestalta en viss karaktär. Som t.ex. Fru Gustafsson, en pensionerad folkskolelärarinna från 1948. I den rollen tar jag med mig eleverna runt i museets olika utställningar och berättar om livet för 100 år sedan”.

Leif Henrikson – pedagog

”Det kanske mest tillfredsställande för mig som museipedagog är att genom dialog och kunskapsförmedling väcka nyfikenhet och lust till mer vetande hos de skolklasser som besöker Nordiska museet.”

Lena Bergqvist – pedagog

”Identifikation är ledordet i mitt arbete som museipedagog. Hur hade mitt liv sett ut om jag hade varit född på precis samma plats och i samma familj; men i en helt annan tid? Nordiska museet visar hur vi människor levt och arbetat vilket gör min arbetsplats till en guldgruva för just identifikation. Här finns det alltid något som vi alla kan relatera till – oavsett ålder, tid eller kultur!”

Sara Sandell

Sara Sandell – pedagog

"Som museipedagog strävar jag efter att göra museibesöket till en lustfylld och innehållsrik upplevelse. Mitt mål är att inspirera till lärande och väcka nyfikenhet. Det roligaste med mitt jobb är mötet med människor. I mötet med andra och deras frågor fortsätter jag att utvecklas och jag lär mig något nytt varje dag."

Katarina Hellstrand – pedagog

Föräldrarledig. ”Min uppgift som museipedagog är att på ett tydligt och enkelt sätt förmedla museets utställningar för att ge eleverna ny kunskap men också väcka nyfikenhet. Det ska vara roligt, lustfyllt och inspirerande att besöka ett museum.”