Samarbete med skolor

Museets pedagoger bedriver en rad aktiviteter och projekt tillsammans med skolklasser. I projekten ingår besök på museet och ofta används museets samlingar som resurs i skolarbetet.

Klockargårdens skola halloweendekorerar Nordiska museet

Inför höstlovet 2018 skapade Klockargårdens elever unika halloweendekorationer till Nordiska museets stora hall. 

Kulturskolan och Unga Berättar

Under 2018 genomförde Nordiska museet ett projekt med elever i grundskolan i samarbete med Kulturskolan och Unga Berättar. 
 

Foto: Peter Segemark, Nordiska museet

Kulturhistoria på Wikipedia

Vill du använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? I pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia” skriver gymnasieelever wikipediaartiklar som en del av sitt gymnasiearbete.

Sigtuna Folkhögskola och Natt på Nordiska museet

Under hösten 2016, 2017 och 2018 har elever från Sigtuna folkhögskola arbetat med att gestaltat historiska personer och händelser till Halloweenlovets kvällsprogram Natt på Nordiska museet.

Cybergymnasiet

Under hösten 2016 och 2017 har elever från Cybergymnasiet varit med i arbetet kring Nordiska museets Halloweenlov för barn och ungdomar.