Pågående projekt

Museets pedagoger bedriver en rad aktiviteter och projekt tillsammans med skolklasser. I projekten ingår besök på museet och ofta används museets samlingar som resurs i skolarbetet.

Eriksdalsskolan

Under hösten 2016 arbetar Eriksdalsskolans Bild- och formklasser, årskurs 9, med form och design av föremål inspirerade av museets samlingar och utställningar.

Kulturhistoria på Wikipedia

Vill du använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? Nu söker Nordiska museet gymnasielärare som vill delta i pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia”.

Sigtuna Folkhögskola

Under hösten 2016 har elever från Sigtuna folkhögskola arbetat med att gestaltat historiska personer och händelser till Halloweenlovets kvällsprogram Natt på Nordiska museet.

Cybergymnasiet

Under hösten 2016 har elever från Cybergymnasiet varit med och arbetat fram Nordiska museets Halloweenlov för barn och ungdomar.