Pilotprojekt: att skriva kulturhistoria på Wikipedia

nordiska_museet_elever_i_biblioteket.jpg
Foto: Sara Mörtsell, CC-BY-SA.

Går det att använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? I projektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia” handleder gymnasielärare sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av elevernas gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

Under läsåret 2016/2017 deltog fem skolor runt om i Sverige. Nu går det att anmäla intresse för att delta i projektet under läsåret 2017/2018.

Källkritik i gymnasiearbetet

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Upplägg

I pilotprojektet får gymnasieelever utveckla sina färdigheter i digital källkritik och informationskunnighet genom att skapa artikelinnehåll för den stora allmänheten och upptäcka förhållandet mellan uppslagsverk, källmaterial och litteratur. Eleverna använder material i Nordiska museets arkiv och bibliotek dels för att hitta intressant stoff till de kulturhistoriska artiklarna, dels för att öva och reflektera kring källanvändning och källkritik. Nordiska museet bistår med ett antal förberedda ämnespaket medan Wikimedia Sverige hjälper eleverna att analysera och redigera wikipediaartiklar.

Nordiska museet ordnar en uppstartsträff i början av hösten, ett antal arkivbesök samt en avslutning på museet under våren. På plats finns arkivintendent, pedagog, bibliotekarie och digital producent som hjälper eleverna att komma igång med uppsatsarbetet. Resor till och från museet sker på egen bekostnad. 

Under projektets gång kommer Nordiska museet och de deltagande skolorna berätta om vad som händer. Följ projektet på dess Wikipediasida.

Deltagare

Under läsåret 2016/2017 deltog fem skolor i projektet: Karlfeldtgymnasiet i Avesta, Kristinegymnasiet i Falun, Nacka gymnasium i Nacka, Hagagymnasiet i Norrköping och Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.

Kontakt

Har du frågor om pilotprojektet, kontakta projektledaren Aron Ambrosiani på aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se eller 08-519 545 64.

Intresseanmälningar

Projektet riktar sig till gymnasielärare på Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet eller Estetiska programmet som handleder elever i gymnasiearbetet.

Hur många elever tror du vill medverka från din skola?
Har du använt Wikipedia i undervisningen på andra sätt än att bara slå upp information? Berättta gärna (kort) om det.