Att skriva kulturhistoria på Wikipedia

Går det att använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? I skolprogrammet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia” handleder gymnasielärare sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av elevernas gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

Under läsåret 2021/2022 deltar Enskilda gymnasiet i Stockholm och Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå i programmet. Att skriva kulturhistoria på Wikipedia arrangeras i samarbete med Wikimedia Sverige. 


zmenlh5k38ukaym0fenj.jpg
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.


Källkritik i gymnasiearbetet

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.
 

nordiska_museet_elever_i_biblioteket.jpg
Foto: Sara Mörtsell, CC-BY-SA 4.0


Upplägg

I pilotprojektet får gymnasieelever utveckla sina färdigheter i digital källkritik och informationskunnighet genom att skapa artikelinnehåll för den stora allmänheten och upptäcka förhållandet mellan uppslagsverk, källmaterial och litteratur. Eleverna använder material i Nordiska museets arkiv och bibliotek dels för att hitta intressant stoff till de kulturhistoriska artiklarna, dels för att öva och reflektera kring källanvändning och källkritik. Nordiska museet bistår med ett antal förberedda ämnespaket medan Wikimedia Sverige hjälper eleverna att analysera och redigera wikipediaartiklar. Från museets håll deltar arkivarie, pedagog, bibliotekarie och projektledare. Resor till och från museet sker på egen bekostnad.

Citaten nedan kommer från några av de elever som medverkade i projektets första omgång, 2016/2017.

Se intervjuer med deltagande elever på Youtube


Att skriva kulturhistoria på Wikipedia. Upplägg (beskrivs i texten nedan)


Introduktion och val av ämnespaket (september)

I september inleds projektet med en introduktionsträff på Nordiska museet. Deltagande elever och lärare får en visning i Nordiska museets bibliotek och arkiv. Det övergripande temat presenteras. Temat är Från Fattigsverige till folkhemmet – att leva och arbeta i Sverige mellan 1870-tal och 1930-tal.

Eleverna väljer därefter ett snävare ämnespaket att skriva om. Ämnespaketen innehåller förslag på källmaterial och forskningslitteratur samt en sammanställning av vilka svenskspråkiga wikipediaartiklar som saknas eller behöver kompletteras.
 

Vi skriver om Amerikabrev. Det fanns redan en artikel på Wikipedia, men det var bara några rader, så vi gör om den.


Litteratur och arkivmaterial samt val av wikipediaartikel (oktober)

I oktober är det dags för eleverna att välja vilken eller vilka artiklar de vill skriva eller komplettera på Wikipedia. De elever som inte skriver en helt ny artikel får istället utöka och komplettera en eller flera befintliga uppslagsord. Några exempel på artiklar som skapats av elever i projektet är Stockholmsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och Kläder och mode i 1920-talets Sverige. Exempel på utökade och förbättrade artiklar är Amerikabrev och Swingpjatt.
 

Jag var inte så jätteintresserad förut, men nu när jag läser breven som emigranter skrivit till släktingar om sin vardag så har det fångat mig. Jag tycker att det är väldigt intressant.


Källor, referenser och bilder (november)

På novemberträffen går vi igenom hur källhänvisningar och litteraturlistor ser ut på Wikipedia. Eleverna får också leta lämpliga illustrationer till sina artiklar med hjälp av Digitalt museum. De får lära sig vad olika Creative Commons-licenser betyder och vilka bilder som är tillåtna att kopieras till Wikimedia Commons, Wikipedias bilddatabas.
 

Att sitta på museet med vita bomullshandskar på händerna och läsa hundratals gamla, tunna brev där utvandrarna skrev hem om sina liv i Amerika. Det var häftigt. Det känns som vi är del i något större när vi berättar vad de skrev om.


Stil och disposition (januari)

I januari stämmer vi av det eleverna hunnit skriva och går igenom de skrivregler som gäller för wikipediaartiklar. Riktlinjerna för källhänvisningar och illustrationer repeteras. Efter januariträffen har eleverna ytterligare en dryg månad på sig att skriva färdigt artiklarna och publicera dem på svenskspråkiga Wikipedia.


Avslutning (mars)

På den avslutande träffen i mars får alla deltagande elever presentera sina nyskrivna artiklar och vi kan dessutom ta en titt på sidvisningsstatistik. De artiklar som skrivits hittills har hunnits läsas över 50 000 gånger!


Kontakt

Har du frågor om skolprogrammet, kontakta projektledaren Aron Ambrosiani på aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se eller 08-519 545 64. Under projektets gång kommer Nordiska museet och de deltagande skolorna berätta om vad som händer.

Följ projektet på dess Wikipediasida


Intresseanmälningar

Projektet riktar sig till gymnasielärare på Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet eller Estetiska programmet som handleder elever i gymnasiearbetet. Anmäl intresse i formuläret nedan om du är intresserad av att delta i kommande omgång, läsåret 2022/2023.
 

Hur många elever tror du vill medverka från din skola?
Har du använt Wikipedia i undervisningen på andra sätt än att bara slå upp information? Berätta gärna (kort) om det.