SFI och vuxenutbildning

Våra museipedagoger tar er med på en etnologisk och kulturhistorisk resa genom tid och rum. Nordiska museet har mycket att erbjuda vuxenstuderande, oavsett om det gäller grundläggande, gymnasial eller högre utbildning. Ett besök hos oss kan ge en fördjupad bild av Sverige, ett land som för bara hundra år sedan såg helt annorlunda ut.

Vill ni boka en visning kan vi använda flera olika utställningar under besöket. Ta kontakt med museipedagogerna för ett upplägg.

Migration och framtidstro

Följ med på en resa där vi tar en närmare titt på hur Sverige formats av sin omvärld under de senaste 500 åren, och hur det gick till när Sverige förändrades ifrån ett land att fly från till ett land att fly till. Vi pratar om migration, framtidstro, arbetsvillkor och samhällsutveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv.

Utställningar: Lekstugan, Folkhemslägenheten, Hem och bostad Tid: 60 min Pris: 700 kr

Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden.

Sápmi är en utställning om identitet; om historia och framtid, om rättigheter och orättfärdigheter genom nationalism och rasbiologi, om kulturmöten och kulturkrockar, om bilden av sig själv och bilden av den andre. Vem är same? Vem är svensk?

Utställning: Sápmi Tid: 60 min Pris: 700 kr

Traditioner – varför då?

Är traditioner onödiga eller jätteviktiga? Kan en tradition förändras? Högtider som firas i Sverige idag är både traditioner som återkommer varje år och sådana som hör livet till. De är av olika ålder och har inslag från övriga Norden och andra delar av världen. Vad firar du och varför? Vilka blir framtidens traditioner?

Utställning: Traditioner Tid: 60 min Pris: 700 kr

Mat – en spegling av sin samtid

En visning med fokus på maten och måltiden som uttryck för människors levnadsvillkor från 1500-tal till nutid. Få ämnen är så känsliga som hur, vad och varför vi äter som vi gör. Vem har rätt och vem har fel vid middagsbordet? Kan maten visa vem du är och var du kommer ifrån?

Utställningar: Dukade bord Tid: 60 min Pris: 700 kr

Kläder, kropp och identitet

Alla samhällsgrupper har genom tiderna använt kläder för att uttrycka sin identitet. Under visningen lyfter vi frågor om mode i relation till ekonomi, objektifiering och skapande av stereotypa normer av manligt och kvinnligt, samt symbolik, estetik och sociala hierarkier. Hur sprids bilden av modet idag jämfört med för 300 år sedan? Vem har makten över modet? Vad berättar dina kläder om dig?

Utställning: Modemakt, Mitt 1950-tal Tid: 60 min Pris: 700 kr

Folkkonst - tradition, gerillaslöjd och SMS-broderier

Att vilja pryda sig själv och dekorera sin närmaste omgivning är uråldrigt, allmänmänskligt och globalt. Folkkonst skapades av folk på landet och ser ut på olika sätt, men mycket går igen i många länder, tider och material. Idag möter vi folkkonsten i fenomen som gerillaslöjd, scrapbooking och SMS-broderier, ofta skapad av folk i staden för folk i staden. Välkomna att tillsammans med oss inspireras av folkkonsten från förr och nu!

Utställning: Folkkonst Tid: 60 min Pris: 700 kr