Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Åttkanten

Åttkanten är belägen alldeles intill sjön Öljarens strand nedanför herrgårdens flyglar. Byggnaden uppfördes i början av 1800-talet och ersatte då en annan, kvadratisk, byggnad som stod på platsen.

Från början fungerade huset som tvättstuga och brännvinsbränneri. På 1920-talet lät Arthur Bäckström bygga om husets interiör för att fungera som gästrum till de besökandes tjänstefolk. Byggnaden kallades då också för ”Annexet” och stor del av 1920-talets interiör finns bevarad idag.

I herrgårdsmiljön framträder byggnaden som lite speciell då den har formen av en oktogon. Fasadernas färgsättning och hörnkedjor är utformade likadant som på den övriga herrgårdsbebyggelsen.

Senare har huset använts som kafé och det har även bedrivits lägerskola i den. 2010 genomfördes en stor renovering då byggnaden åter inreddes med gästrum. Åttkanten är idag ett populärt val för brudpar att övernatta i. Här finns två enkelrum och ett familjerum för två vuxna och två barn men bygganden passar bra för ett mindre slutet sällskap.

 


F
amiljerum


E
nkelrum