Avbokningsregler

Grupper med guide

Vid avbokning 8 till 30 dagar före ankomst debiteras halva totalkostnaden. Vid avbokning från 7 dagar (senast 5 arbetsdagar) före besöksdatum debiteras hela den totala kostnaden.

Kostnadsfri minskning av antalet deltagare till och med 15 dagar före ankomst. Vid senare ändringar debiteras full kostnad för samtliga anmälda deltagare.

Grupp utan guide

Avbokning senare än 5 arbetsdagar före besöksdatum debiteras 250 kr i administrativa omkostnader.

Logi

Kostnadfri avbokning före 14.00 dagen före ankomst. Vid avbokning därefter debiteras full kostnad för första natten. Detta gäller även bokningar gjorda samma dag.

Konferenslokal

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst debiterar vi en administrativ avgift om 250 kr. Vid avbokning inom 30 dagar före ankomst debiteras hela lokalhyran.

Festlokal

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst debiterar vi en administrativ avgift om 250 kr. Vid avbokning inom 30 dagar före ankomst debiteras hela lokalhyran.

Kyrkan

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst debiterar vi en administrativ avgift om 250 kr. Vid avbokning inom 30 dagar före ankomstdatum debiteras hela hyran för kyrkan.