Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Skansenstugorna, utställningar

Smedjan

Arthur Bäckströms stora intresse för kulturhistoria väcktes tidigt.

Hans mor Lily Bäckström var god vän med Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare. När Arthur Bäckström övertog Julita beslöt han att han skulle anlägga ett eget ”Skansen”. Alla byggnader utom smedjan är hitflyttade från trakten. Stugorna är öppna för besökare, se öppettider.

Smedjan. Foto: Peter Segemark © Nordiska museet

Davikaboden. Foto Peter Segemark © Nordiska museet