Julita gård

Vid sjön Öljaren i västra Södermanland ligger Julita gård, ett stort gods med levande lantbruk och skog.

Julita gård var under medeltiden kloster, därefter kungsgård och senare adelsgods. Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Han donerade Julita gård till Nordiska museet som sedan 1944 förvaltat godset. På godsets omfattande ägor visas herrgården med alla sina byggnader, parken, fruktträdgården, örtagården, kapellet, Skansenstugorna, torp och statarlängor. En gårdsbutik och Sveriges Lantbruksmuseum finns även att besöka.

Pressbilder

Herrgården på Julita gård. Stora huset på Julita gård stod klart omkring 1760 och har genomgått flera ombyggnader sedan dess. Huset har tre våningar och tjugo rum. Åren 1895–1920 gav Arthur Bäckström med hjälp av artisten Carl Forslund herrgården på Julita gård dess nuvarande utseende med bland annat nya stall- och vagnsflyglar och den nuvarande färgsättningen. 1974 renoverades samtliga fasader. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Parken. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Interiör från stora huset. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Pettson och Findus. Julita gård har hyresgäster under sommaren. Pettson och Findus, kända från Sven Nordqvists barnböcker, visar alla barn hur det går till på en bondgård. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Pettson och Findus. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Pettson och Findus. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Kosläpp. Kosläppet brukar vara en populär attraktion i början av sommaren. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Livstallet på Julita gård från år 1900. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Livstallet. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Julita gårds brandstation. Äldre tiders brandskydd visas med hjälp av text, bilder, modeller och en samling äldre brandskyddsutrustning, bland annat Julitas första brandbil. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Växthuset. I växthuset finns en trädgårdsbutik med försäljning av bland annat blommor, växter och krukor. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Bo i södra herrgårdsflygeln. Foto: Peter Segemark Nordiska museet.
Bo i södra herrgårdsflygeln. Foto: Peter Segemark Nordiska museet.
Pionsamlingen på Julita gård. Blommar från mitten av juni. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Pionsamlingen på Julita gård. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Julita gårds humleodlingar. Foto: Peter Segemark Nordiska museet.
Äppelodling. I september dignar det av frukt i de mer än 300 äppel- och päronträden på Julita gård. 120 äppelsorter och några päronsorter finns i äppel- och pärongenbanken. Det är lätt att hitta de olika sorterna i odlingarna – alla är försedda med skyltar. Här finns allt från tidiga Astrakaner till Järnäpplen som mognar först påföljande vår. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Herrgården på natten. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.