Om Julita gård

Julita gård ligger i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Den bevarade miljön visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet. Julita gård ägs och drivs av Nordiska museet sedan 1941, då den siste private ägaren Arthur Bäckström donerade godset till museet.

Godset är en välbevarad och sammanhållen herrgårdsmiljö med stall, ladugårdar, tegelbruk, brandstation, mejeri, torp och statarbostäder. Det finns nära 360 byggnader på Julita gårds marker. Ägorna omfattar 2200 hektar mark och innefattar herrgårdsområde, skogs- och jordbruksmark samt fiskevatten. Stora huset, som vi känner det idag, byggdes under första hälften av 1730-talet. Idag visar huset framför allt Artur Bäckströms privata hem och ägodelar. 

Till det bevarade herrgårdsområdet hör också en vidsträckt park med köks-, frukt-, humle- och stilträdgårdar. Här växer cirka 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns också pelargoner och pioner. Som ett av de första museerna i världen arbetar Nordiska museet med att bevara levande samlingar för eftervärlden. På Julita gård finns bland annat äppelgenbanken, pionsamlingen, humlegenbanken och äldre köksväxter som samlats in från olika delar av Sverige. 

Herrgårdsparken och trädgårdarna är öppna för besök på egen hand året runt. Den ordinarie verksamheten med öppna inomhusmiljöer, butiker, aktiviteter med Pettson och Findus, visningar och evenemang är dock på paus med anledning av pandemins konsekvenser på verksamheten.

Här kan du upptäcka mer om Julita gårds tusenåriga historia, dess byggnader, trädgårdar och levande samlingar.