Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Om Julita gård

Julita gård är en sevärdhet i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Den bevarade miljön visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet. Den siste private ägaren Arthur Bäckström donerade Julita gård till Nordiska museet år 1941. Under sommarsäsong är Julita gård ett utflyktsmål för hela familjen.

Godset är en välbevarad och sammanhållen herrgårdsmiljö med stall, ladugårdar, tegelbruk, brandstation, mejeri, torp och statarbostäder. Det finns nära 360 byggnader på Julita gårds marker. Ägorna omfattar 2200 hektar mark och innefattar herrgårdsområde, skogs- och jordbruksmark samt fiskevatten. Stora huset, som vi känner det idag, byggdes under första hälften av 1730-talet. Idag visar huset framför allt Artur Bäckströms privata hem och ägodelar. 

Till det bevarade herrgårdsområdet hör också en vidsträckt park med köks-, frukt-, humle- och stilträdgårdar. Här växer cirka 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns också pelargoner och pioner. Som ett av de första museerna i världen arbetar Nordiska museet med att bevara levande samlingar för eftervärlden. På Julita gård finns bland annat äppelgenbanken, pionsamlingen, humlegenbanken och äldre köksväxter som samlats in från olika delar av Sverige. 

Julita gårds utemiljöer herrgårdsparken och trädgårdarna är öppna för besök på egen hand året runt, det vill säga även under perioden september till och med maj. Säsongen 2022 öppnar Julita gård den 1 juni och håller öppet dagligen 11.00–16.00 i byggnader, butik och utställningar, med dagliga visningar inom- och utomhus liksom familjevisningar. Under öppettiderna tar vi en entréavgift, efter ordinarie öppettider är det öppet för besök på egen hand. 

Pettsongården och Lekstugan är öppen för lek på egen hand under säsongen, men på grund av pandemins negativa ekonomiska effekter är Pettson och Findus tyvärr inte på plats. 

Här kan du upptäcka mer om Julita gårds tusenåriga historia, dess byggnader, trädgårdar och levande samlingar.