Om Julita gård

Julita gård ligger i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Julita gårds unika bevarade miljö från förra sekelskiftet ägs och drivs av Nordiska museet och är ett populärt utflyktsmål.

Här finns en vidsträckt park, trädgårdar, örtagård, vackra och välbevarade byggnader och interiörer, gårdsmejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn, såg och allt annat som hörde ett storgods till.

Fruktträdgården på Julita gård är speciell. Som ett av de första museerna i världen arbetar Nordiska museet med att bevara levande samlingar för eftervärlden.

Effekterna av Coronapandemin påverkar verksamheten 

Under 2021 ser verksamheten annorlunda ut. Det försämrade ekonomiska läge som Stiftelsen Nordiska museet befinner sig i på grund av Coronapandemin gör att den publika verksamheten med visningar inomhus, uthyrningsverksamhet, övernattningar, öppna hus samt barnaktiviteter med Pettson och Findus tyvärr tvingas pausa. Stiftelsen kommer fortsatt att vårda park, trädgårdar och byggnader. Under året  restaureras Julita gårds väderkvarn från 1855 och underhållet av de kulturhistoriska miljöerna och trädgårdarna pågår löpande. Park och trädgårdar kommer fortsatt vara tillgängliga för besök året runt. Läs mer

I den här filmen får du en introduktion till Julita gårds historia och Stora huset.

 

Byggnader

Foto. Peter Segemark, Nordiska museet

På Julita gård finns ett stort antal byggnader, bland annat Skansenmuseet och brandstationen. Läs om några av dem här.

Julitas trädgårdar

Trädgårdsodling har en mycket lång tradition på Julita gård. Klostrets odlingar på 1200-talet till dagens köksträdgård och genbanker ger en 700-årig kontinuitet av trädgårdar på Julita gård.

Genbanker

I september dignar det av frukter i mer än 250 träd från över hundra äppel- och päronsorter. Det finns allt från tidiga Astrakaner till Järnäpplen som mognar först följande vår. 2013 invigdes den nya humlegenbank.

Julitas historia

Juita styckebruk, målning av Allart van Everdingen 1600-tal

Julitabygden har varit bebodd under lång tid. På området finner man lämningar från stenåldern för 5 000 år sedan samt bronsåldersgravar och spår från järnålder, vikingatid och medeltid.

Upptäck Nybble

Nybble är en historisk plats. Besök fattigstugan från 1742 eller gå en guidning med din egen mobil.

Tidskikaren

I Tidskikaren kan du utforska de dramatiska förändringarna i odlingslandskapet kring Julita gård under fyra sekel.

Besök Tidskikaren