Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Brandstationen

Byggnadens exakta ålder är oklar, men troligen är det samma byggnad som finns utritad på 1735 års karta. Från början användes den som kölna. Här torkades malten som användes till ölbryggning. 1860 inreddes här mejeri fram tills att det nya mejeriet stod klart 1884. Byggnaden är uppförd i tegel som sedan slätputsats med kalkbruk.

Tiden efter 1884 användes byggnaden som förråd och bostad till gårdens svinskötare. Svinstallet, som idag är borta, fanns då placerat i närheten av brandstationsbyggnaden.

1936 beslutades att bilda en brandkår i dåvarande Julita kommun. Arthur Bäckström lät då bygga om huset till brandstation. Det var frivilliga personer från gården och närområdet som bemannade brandkåren i Julita och 1937 införskaffades den första brandbilen. Bilen hade tidigare använts som taxi i Nyköping och var av modellen Packard 533 från 1928. Länsförsäkringsbolaget sörjde för att den byggdes om till brandbil och den användes som utryckningsfordon fram till 1951.

Byggnadens östra del är tillbyggd med ett trapphus och vedförråd under senare tid, troligen skedde detta vid mitten av 1900-talet.

Först 1981 flyttade brandkåren från Julita gård in till Äsköping. Bottenvåningen är idag inredd som den kan ha sett ut 1937 och är öppen för besökare. I de övre våningarna finns bostadslägenheter och vindsutrymmen.

Slangtornet

I anslutning till brandstationen ligger slangtornet som uppfördes 1936. Det användes som torkställning för brandslangarna. Annars riskerade de att mögla då de var tillverkade av tyg.