Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Skansenmuseet och kyrkan

I takt med att Arthur Bäckströms samlingar växte, krävdes mer utrymme att förvara dem på. Museet stod klart 1930 och inrymde utställningar som visade både allmoge- och högreståndsföremål. Två år senare byggdes museet till med en kyrka, som utformades likt en mindre och lantlig sockenkyrka.

Skansenmuseet och kyrkan på Julita gård. Foto: Fredrik Ehlton, Nordiska museet.

Den gamla gårdssmedjan som Arthur Bäckström gjorde om till museum 1907 hade, i slutet på 1920-talet, blivit för liten för hans samlingar. Därför beslutade han sig för att bygga ett nytt museum, uppförandet påbörjades 1926. Museibyggnadens utformning inspirerades av en tavla målad av Allart van Everdingen, i mitten av 1600-talet, över Julita styckebruk. På tavlan finns en byggnad som ska representera den herrgård som då stod på platsen. Everdingen hade troligen inte besökt Julita gård så hur sann bild tavlan ger vet vi inte idag. En kopia av tavlan hänger idag i Stora huset.

Byggnaderna byggdes efter ritningar av Alfred Gustavsson, som också var mjölnare på Julita gård. Arbetet genomfördes till stor del av arbetare på Julita gård. Både museet och kyrkan uppfördes i timmer och som tak lades ett spåntak. Byggnaderna fick många fönsteröppningar för att ge ljus in till utställningslokalerna.  I museibyggnaden finns en centralt placerad ljusgård, där ljus strömmar ner från en lanternin. Mitt i ljusgården byggdes även en fontän.

 

Direkt efter det att museibyggnaden stod klar påbörjades arbetet med kyrkan som stod klar 1932. Kyrkan och museet byggdes ihop med en klostergård med en brunn i mitten.

När museet öppnades 1930 blev det genast ett omtalat och populärt resmål. I bottenvåningen visades rum från 1500-talets Vasastil fram till den stilblandning som präglade 1800-talets slut. Några av stilrummen finns idag bevarade och säger mycket om 1930-talets noggranna stilkopieringsprinciper. Övervåningens rum var fyllda med en mängd föremål med olika teman för varje rum. Där visades hantverkarens arbetsredskap, skinnberedning, tapettryckeri. Det fanns också rum för matberedning, ljusstöpning, glas, keramik, målade bonader och allmogemöbler.