Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Södra flygeln

Södra flygeln, eller köksflygeln som den kallades under Arthur Bäckströms tid, är ett av områdets äldsta hus. Den var en del av lekbrödralängan i det cistercienserkloster som under medeltiden fanns på platsen.

Mycket tyder på att byggnaden har medeltida ursprung ända upp till takfoten.  I källarvåningen finns det medeltida murverket synligt med kryssvalv i taket. Kryssvalven kom troligen till på 1400-talet.

I den södra flygeln finns herrgårdsköket, också kallat kopparköket, där en kokerska lagade Arthur Bäckströms och hans gästers mat. I Södra flygeln fanns också bostäder för tjänstefolket. Det var bland annat här som gårdens nattvakt bodde.

Utformningen på byggnaden idag härstammar, till stor del, från andra hälften av 1700-talet. De småspröjsade fönstren kom till i början av 1900-talet då de äldre fönstren byttes ut mot nya. Vid samma tid byggdes även köket ut för att ge plats åt en ny stor spis, och en ny förstuga tillkom ut mot Stora huset. I Södra flygeln fanns även gårdens kontor innan det flyttades till Vagnsflygeln omkring år 1912.

Idag visas kopparköket upp som en historisk miljö och på de övre våningarna finns övernattningsrum som går att hyra.