Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Stora huset

En äldre huvudbyggnad vid Julita gård uppfördes i början av 1600-talet och förstördes i en brand vid mitten av 1700-talet. Den låg på den plats där gårdens norra flygel idag är placerad. Redan i mitten av 1730-talet uppfördes en ny större huvudbyggnad i klassicistisk stil.

Dagens huvudbyggnad, Stora huset, bär många spår av tiden kring runt 1900, när Arthur Bäckström lät göra flera förändringar. Huset fick då sin karaktäristiska gula fasad med vita omfattningar och småspröjsade fönster.
Omgivningarna förskönades och nya stall- och vagnsflyglar byggdes.

Under denna tid tillkom nya utbyggningar mot parkområdet. Den består av en öppen loggia, ett inglasat balkongrum och ett läsrum intill bibloteket på tredje våningen. Invändigt lät Bäckström också nyinreda merparten av de befintliga rummen, flera av dem med inspiration från bevarade 1700-talsinredningar. På bottenvåningen, mot gårdssidan, inrättades godsherren Bäckströms vardagsvåning med sovrum, skrivrum, rökrum och frukostrum. Paradvåningen en trappa upp fick matsal och salonger och den översta våningen ett nytt bibliotek, ett tavelgalleri och festsal samt tre nya gästrum. Moderna bekvämligheter kom till efter hand. 1921 inreddes ett badrum med vattenklosett och samtidigt drogs elektricitet in i byggnaden.