Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Film: Kika in i Stora huset

Kika in i Stora huset och hör om Julita gårds tusenåriga historia.

I den här videon får du en introduktion till gårdens långa historia, huvudbyggnaden och den siste private ägaren löjtnant Arthur Bäckström.

Längd: 8:50 min.