Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Rosengården

Rosengården började anläggas i mitten av 1910-talet av Artur Bäckström.

Tidigare var här endast oländig och sumpig betesmark. I och med anläggandet av rosengården, omgiven av en avskärmande tujahäck och rader av lindar så sträcktes perspektivet uppifrån Stor huset ut. Med lusthuset i fonden fick man en imponerande utsikt uppifrån balkongrummet.

Redan under Artur Bäckström levnadstid ändrade rosengården karaktär från en mer romantisk trädgård där rabatterna bredde ut sig som en mönstrad matta kring brunnen med snirkligt kupoltak, till en mer funktionalistisk anläggning med raka rosrader och pyramidformad, hårt klippt tuja. Bågarna med pipranka är från denna senare period runt 1930. Under bågarna stod förr vitmålade träbänkar.

Under perioden från att Nordiska museet tog över Julita gård, fram till slutet av 1980-talet förenklades rosengården allt mer. Modernare rossorter ersatte de gamla, rabatter lades igen och kalkstensgångarna runt dammen försvann. Men i slutet av 1980-talet beslöt man sig för att återge rosengården dess karaktär.

Med utgångspunkt från äldre ritningar och fotografier nyanlades rosengården. Inga uppgifter om ursprungligt rossortiment fanns tillgängliga, så Lars-Åke Gustavsson, författare till Rosor för Nordiska trädgårdar och på den tiden ansvarig för rosariet på Fredriksdals friluftsmuseum, fick i uppgift att göra ett urval av äldre rosor som kunde passa i miljön. Han valde bland rosor som var populära vid 1900-talets början och som dessutom var härdiga och någorlunda friska.

 

Järvägarrosen Foto: Margareta von Rosen, Nordiska museet

 

Resultatet blev ett nytt rossortiment huvudsakligen bestående av olika polyantha- och floribundarosor. Dessa rosgrupper vann stor popularitet när de kom kring sekelskiftet 1900, tack vare sin rikliga blomning som fortgår långt in på hösten.

 

Sorter i rosengården

Rabattrosor

 • 'Frau Astrid Späth' – tillhör Floribunda-Gruppen (förädlad år 1930)
 • 'Gruss an Aachen'  – tillhör Tehybrid-Gruppen (förädlad år 1909)
 • 'Joseph Guy'  – tillhör Floribunda-Gruppen (förädlad år 1924)
 • 'Marie Pavié' – tillhör Polyantha-Gruppen (förädlad år 1880)
 • 'Mrs R M Finch' – tillhör Polyantha-Gruppen (förädlad år 1923)
 • 'Orange Triumph' – tillhör Polyantha-Gruppen (förädlad år 1937)
 • 'Rödhätte' – tillhör Floribunda-Gruppen (förädlad år 1912)
 • 'Schnewittchen' – tillhör Polyantha-Gruppen (förädlad år 1901)
 • 'White Pet' – tillhör Sempervirens-Gruppen (förädlad år 1879)
 • 'Yvonne Rabier' – tillhör Polyantha-Gruppen (förädlad år 1910)

Buskrosor

 • 'Duchesse de Rohan' – tillhör Portland-Gruppen (förädlad år 1847)
 • 'Portlandica' – tillhör Portland-Gruppen (i kultur omkring 1770)
 • 'Quatre Saisons' – tillhör Bifera-Gruppen (i kultur sedan 1660)
 • 'Rose de Rescht' – tillhör Bifera-Gruppen (i kultur före 1880)
 • 'Stanwell Perpetual' – tillhör Spinosissima-Gruppen (förädlad före 1836)