Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Julitas trädgårdar

Trädgårdsodling har en mycket lång tradition på Julita gård. Klostrets odlingar på 1200-talet till dagens köksträdgård och genbanker ger en 700-årig kontinuitet av trädgårdar på Julita gård.

Fruktträdgården

På Julita har det odlats frukt i åtminstone 500 år. Sedan Julita kloster konfiskerats av kung Gustav Vasa finns handlingar bevarade rörande gårdens ekonomi, däribland intäkter vid försäljning av frukt. De träd man då skördade frukt ifrån bör ha planterats av lekbröderna vid Julita kloster. Det verkar inte som man de närmaste åren efter att klostret avvecklats satsade särskilt på trädgården, Gustav Vasa konstaterar till exempel vid sitt besök 1560 att gården saknar trädgårdsmästare. Gustav Vasas...

Herrgårdsparken

Herrgårdsparken sträcker sig från rosenträdgården i öster till bryggan ut i Öljaren nedanför Stora huset. Mycket av den parkanläggning som vi ser i dag tillkom under Artur Bäckströms tid på Julita, i början på 1900-talet. Till exempel terrasserna och den lilla runda dammen med fontän på östra sidan av Stora huset. Förutom vackra gamla parkträd, huvudsakligen lind och lönn, finns här höga tujor, klippta liguster- och buxbomshäckar och vildvin som slingrar sig på järnstaketen. I herrgårdsparken...

Humlegården

Humle har odlats länge på Julita gård. År 1735 fanns här 2000 humlestörar. Då låg humlegården i området mellan Abbothuset, Stora Huset och vårt nuvarande växthus. I början av 2000-talet provodlades ett större antal humleplantor på Julita gård. Denna humle hade samlats in på olika platser runt om i Sverige inom ramen för ett forskningsprojekt. Vid insamlingen hade man letat efter lokalsorter med intressant kulturhistoria, och även använt sig av gamla kartor för att hitta humle på platser där det...

Köksträdgården

Köksträdgården, som legat på samma plats sedan slutet av 1800-talet, omges av en hög granhäck som ger vindskydd och förbättrar odlingsförutsättningarna på platsen. Här odlar vi grönsaker som säljs i trädgårdsbutiken eller används av Café Julita Skans, och snittblommor som vi smyckar rummen i Stora huset, kyrkan och våra logier med. Vi odlar huvudsakligen grönsaker som var vanliga kring sekelskiftet 1900. I början av 1900-talet fanns här en bänkgård med ett stort antal drivbänkar för uppdragning...

Pionträdgården

Julitas pionträdgård innehåller en samling av omkring 130 olika arter och sorter. Här finns dillpioner, rosenpioner, buskpioner, bondpioner och många olika sorters luktpioner. Vår samling är en av de största i Sverige. Av varje art eller sort har vi tre plantor. Totalt blir det nästan 400 plantor. Pionträdgården anlades här i mitten av 1990-talet och pionerna kommer till största delen från Sveriges främste pionförädlare, Hermann Krupke, på Guldsmedsgårdens plantskola i Ljung, Västergötland...

Rosengården

Rosengården började anläggas i mitten av 1910-talet av Artur Bäckström. Tidigare var här endast oländig och sumpig betesmark. I och med anläggandet av rosengården, omgiven av en avskärmande tujahäck och rader av lindar så sträcktes perspektivet uppifrån Stor huset ut. Med lusthuset i fonden fick man en imponerande utsikt uppifrån balkongrummet. Redan under Artur Bäckström levnadstid ändrade rosengården karaktär från en mer romantisk trädgård där rabatterna bredde ut sig som en mönstrad matta...