Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Julitas trädgårdar

Trädgårdsodling har en mycket lång tradition på Julita gård. Här kan du följa växtsäsongen och inspireras av hållbar odling då och nu. Utforska herrgårdsparken, våra kulturhistoriska trädgårdar och Nordiska museets levande samlingar av pioner, fruktträd, lökar, knölar, perenner och köksväxter.

Säsongen 2023 anlägger vi en kulturväxtrabatt med no dig-metoden på Julita gård och trädgårdar. Där kommer du att kunna se och lära mer om våra klonarkivväxter och deras historia. För att främja biologisk mångfald låter vi delar av våra gräsmattor blomma under 2023 och framåt.

Fruktträdgården

På Julita har det odlats frukt i åtminstone 500 år. Sedan Julita kloster konfiskerats av kung Gustav Vasa finns handlingar bevarade rörande gårdens ekonomi, däribland intäkter vid försäljning av frukt. De träd man då skördade frukt ifrån bör ha planterats av lekbröderna vid Julita kloster. Det verkar inte som man de närmaste åren efter att klostret avvecklats satsade särskilt på trädgården, Gustav Vasa konstaterar till exempel vid sitt besök 1560 att gården saknar trädgårdsmästare. Gustav Vasas...

Herrgårdsparken

Herrgårdsparken sträcker sig från rosenträdgården i öster till bryggan ut i Öljaren nedanför Stora huset. Mycket av den parkanläggning som vi ser i dag tillkom under Artur Bäckströms tid på Julita, i början på 1900-talet. Till exempel terrasserna och den lilla runda dammen med fontän på östra sidan av Stora huset. Förutom vackra gamla parkträd, huvudsakligen lind och lönn, finns här höga tujor, klippta liguster- och buxbomshäckar och vildvin som slingrar sig på järnstaketen. I herrgårdsparken...

Humlegården

Humle har odlats länge på Julita gård. År 1735 fanns här 2000 humlestörar. Då låg humlegården i området mellan Klosterhuset, Stora Huset och vårt nuvarande växthus. I början av 2000-talet provodlades ett större antal humleplantor på Julita gård. Denna humle hade samlats in på olika platser runt om i Sverige inom ramen för ett forskningsprojekt. Vid insamlingen hade man letat efter lokalsorter med intressant kulturhistoria, och även använt sig av gamla kartor för att hitta humle på platser där...

Hållbara trädgårdar

Hållbarhet är en av Nordiska museets värderingar och vi arbetar med att stärka museets hållbarhetstänk på många områden. I linje med det utvecklar vi också stiftelsens parker och trädgårdar för att främja biologisk mångfald och att odla och arbeta på ett hållbart sätt. Hållbar odling på Julita gård och trädgårdar Genom en mer hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta och i stället låta delar av gräsmattorna i våra parker blomma, minskar transporter och klipptid för...

Köksträdgården

Köksträdgården, som legat på samma plats sedan slutet av 1800-talet, omges av en hög granhäck som ger vindskydd och förbättrar odlingsförutsättningarna på platsen. Här odlar vi huvudsakligen snittblommor och grönsaker. Grönsakerna som odlas var vanliga kring sekelskiftet 1900 och snittblommor används för att dekorera Stora huset och kyrkan. I början av 1900-talet fanns här en bänkgård med ett stort antal drivbänkar för uppdragning av plantor. De grönsaker som då odlades på friland gick både...

Pionträdgården

Julitas pionträdgård innehåller en samling av omkring 130 olika arter och sorter. Här finns dillpioner, rosenpioner, buskpioner, bondpioner och många olika sorters luktpioner. Vår samling är en av de största i Sverige. Av varje art eller sort har vi tre plantor. Totalt blir det nästan 400 plantor. Pionträdgården anlades här i mitten av 1990-talet och pionerna kommer till största delen från Sveriges främste pionförädlare, Hermann Krupke, på Guldsmedsgårdens plantskola i Ljung, Västergötland...

Rosengården

Rosengården började anläggas i mitten av 1910-talet av Artur Bäckström. Tidigare var här endast oländig och sumpig betesmark. I och med anläggandet av rosengården, omgiven av en avskärmande tujahäck och rader av lindar så sträcktes perspektivet uppifrån Stor huset ut. Med lusthuset i fonden fick man en imponerande utsikt uppifrån balkongrummet. Idag pågår en uppdatering av rosengården för att skapa bättre förutsättningar för våra rosor som idag står i en fuktig och kall markmiljö. Redan under...