Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Åker

Utställningen Åker handlar om åkerbrukets historia, förutsättningar och framgångar under nästan 500 år.

Här visas bilden av jordbrukaren som ingenjör, agronom och uppfinnare. Som har förmåga att förändra, förbättra och ständigt söka nya vägar för att få ut mesta och bästa resultat av jorden. Det handlar om hela odlingsprocessen – att så, gödsla, skydda, skörda, förädla och föröka.

Människan har brukat, sått och skördat åkern; dragdjuren, redskapen och maskinerna har varit till hjälp. Nordiska museet har en av världens främsta samlingar jordbruksredskap med över 9000 föremål från 1500-talet och fram till idag. Guldkornen lyfts nu fram för att berätta åkerns historia i den gamla ladugården på Julita gård, samtidigt som ett aktivt jordbruk fortfarande pågår direkt utanför. Här finns det moderna och det historiska bokstavligen vägg i vägg. 

Åker visas i Julita gårds 134-åriga ladugårdskomplex på lantbruksområdet.

Utställningen öppnade den 1 juni 2016 och visas tillsvidare.

Bakom kulisserna av byggandet

https://www.youtube.com/watch?v=1uCIkIcZckI