Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Julita gård - gods och gåva

Vem var han, löjtnant Arthur Bäckström, varifrån fick han sitt kulturintresse och hur var det att bo på det Julita som han så gärna ville bevara för framtiden? Det försöker utställningen Julita gård – gods och gåva ge svar på.

Redan mot slutet av 1920-talet beslutades att Julita gård skulle doneras till Nordiska museet, men inte förrän 1931 skickades nyheten ut till pressen. Julita gård och Arthur Bäckström blev då rikskändisar.

Efter Bäckströms död 1941 gick så godset med skog, vatten och jordbruksmarker över i Nordiska museets ägo, den största donationen någonsin.

”För kommande släghten” testamenterade Arthur Bäckström sitt älskade Julita, så att Nordiska museet  i dag kan visa hur ett gods kunde se ut och fungera under förra sekelskiftet.

Med i donationen följde en mängd privata bilder, brev, dagböcker m.m. Det är en unik samling som utställningen hämtat material ifrån. Fram träder bilden av en man med stor passion och allvar. Ett liv där fester och upptåg blandas med ensamhet, kreativiteten flödar med djupt allvar och rent pekoral.

Utställningen kan beskådas i Arthur Bäckströms smått fantastiska Skansenmuseum i nationalromantisk anda kompletterat med en lekavdelning och ett filmrum.

Alla foton: Nordiska museets arkiv

Film: Julita gård – gods och gåva (15 minuter)