Vandring kring slott och kyrka

”Gröna slingan” och ”Frälsarkransvandringen” i Tyresö slottspark är ett samarbete mellan Tyresö församling, Tyresö kommun och Nordiska museet. Vandra på egen hand, en karta finns att få i församlingshemmet/pilgrimscentrum.
 

Tre spår – tre teman

Vandringsslingan inbjuder till en rofylld vandring i engelska parken och utgår från tre teman – ett andligt, ett kulturhistoriskt och ett naturspår. Slingan som huvudsakligen följer parkens gångvägar är cirka 2,5 km lång. En karta finns att få i församlingshemmet/pilgrimscentrum eller som pdf:

Vandringskartan som pdf


Elva fyrsidiga granitpelare, krönta av stenklot/”pärlor” är utplacerade i engelska parken i direkt anslutning till parken. De är försedda med tre textplattor, ett för varje tema. Utgångspunkten för församlingens ”Frälsarkransvandring” är biskop Martin Lönnebos koncept i skriften "Livets pärlor", knuten till pilgrimsvandringar. Det finns en pärla för tystnaden, för sorgen, för glädjen, för kärleken, och så vidare.


Pärlvandringen erbjuder också ett kulturhistoriskt tema och ett naturspår med anknytning till slottet och engelska parken. De kulturhistoriska texterna bygger bland annat på citat ur markis Claes Lagergrens dagboksanteckningar. I naturspåret kan man lära mer om engelska parken och dess flora och fauna.
 

Träden skiftade i guld, guldbrunt och blodrött, och luften var underbart klar. Himlen och vattnet tävlade i solbelyst blått, det var ljuvligt varmt, och ännu hade ingen frostnatt kommit. Gräsmattorna i parken och på terrasserna voro mörkgröna med ett stänk av guldgult från de blad, som vid minsta vindfläkt singlade ned från lindarnas och ekarnas kronor.---Tyresö var paradisiskt dessa dagar.


Claes Lagergren Dagboksanteckningar, 29 september 1908