Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Vagnsflygel, gårdskontor och automobilstall

Kring Vagnsflygeln var det liv och rörelse på löjtnant Arthur Bäckströms tid. Flygeln stod klar 1905 och då flyttade herrskapsvagnarna in i vagnshallen.

En kalesch dragen av ett fyrspann av eleganta och ystra hästar imponerade. Till vardags dög den omålade trillan och paret hästar. Flera av vagnarna står kvar i originalskick från tiden då de användes, från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet.

Bilen gjorde sitt intåg på sörmländska gårdar omkring 1910. År 1912 kom bilen till Julita gård och en del av vagnsflygeln gjordes om till automobilstall. Löjtnant Bäckström hade under flera år en Delage och en Buick.

Gårdskontoret - i händelsernas centrum

Till en början inreddes ett ståtligt bibliotek i vagnsflygeln. I början av 1910-talet fick godsets gårdskontor flytta in istället för biblioteket. Det står kvar i sitt originalskick. Det var många som varje dag hade ärenden hit. Löner, betalningar och leveranser sköttes av inspektor Tillander och en bokhållare. Hit kom också hushållerskan Augusta inför en stundande fest med listor över kött och mejeriprodukter som den självförsörjande gården stod för.

Robert Weman, bokhållare på Julita gård under åren 1929-1934 minns tiden med glädje;

Det vilar nån romantik över alltihop. Med löjtnanten menar jag, och med Augusta med sitt sätt. Det rörde sig. Från morgon till kväll var det ständig rörelse.