Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Film: Julita gård – gods och gåva

Den här filmen handlar om löjtnant Arthur Bäckströms liv och den donation han gör till Nordiska museet. 

Redan mot slutet av 1920-talet beslutades att Julita gård skulle doneras till Nordiska museet, men inte förrän 1931 skickades nyheten ut till pressen. Julita gård och Arthur Bäckström blev då rikskändisar. Efter Arthur Bäckströms död 1941 gick godset med skog, vatten och jordbruksmarker över i Nordiska museets ägo, den största donationen någonsin i museets historia. 

Längd: 15 minuter.