Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Hållbara trädgårdar

Hållbarhet är en av Nordiska museets värderingar och vi arbetar med att stärka museets hållbarhetstänk på många områden. I linje med det  utvecklar vi också stiftelsens parker och trädgårdar för att främja biologisk mångfald och att odla och arbeta på ett hållbart sätt.

Hållbar odling på Julita gård och trädgårdar

Genom en mer hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta och i stället låta delar av gräsmattorna i våra parker blomma, minskar  transporter och klipptid för gräsklippare och därmed också både avgaser och utsläpp. Dessutom främjar vi den biologiska mångfalden och gynnar de vilda pollinatörerna.

Vi odlar utan att gräva

När vi planerar nya rabatter ställer vi spaden åt sidan och använder oss av No dig-metoden, odla utan att gräva. Vi bygger rabatterna på höjden med organiskt material och låter jordens mikroliv som består av maskar, insekter, svamphyfer, kvalster och bakterier göra jobbet med att luckra jorden för att få en näringsrik och väl syresatt odlingsjord.

Leklandskap och återbruk

För de unga besökarna öppnar ett stort familjeområde med nya inspirerande lekmiljöer med fokus på fantasi, kreativitet och hållbarhet. Med hjälp av återvunna byggnadsdetaljer och material från skog och mark blir det ett myllrande leklandskap med rum för torparliv och herrgårdsnöjen. Familjeområdet invigs till midsommar.

Här är våra närmaste planer i parker och trädgårdar

Julita gård och trädgårdar

  • Vi omvandlar gräsmatta till äng/blomstrande gräsmatta med start 2023. Omvandlingen löper vidare under kommande år.
  • Vi påbörjar uppbygget av Kulturväxtrabatten under vår och försommar 2023.
  • I Kulturväxtrabatten kommer vi att samla de perenna växter som vi har i uppdrag att bevara i vårt klonarkiv. Tanken med den nya rabatten är att kunna visa upp dem och berätta om våra kulturväxters historia. 
  • Många av växterna har en historia som man kan följa så långt tillbaka i tiden som till sekelskiftet 1900.

Tyresö slott och park

  • Vi planterar perenner på terrasserna sista veckan i maj 2023.
  • Vi byter ut granar vid Minneskapellet under hösten 2023.

Svindersvik sommarnöje

  • Vi omvandlar gräsmatta till äng/blomstrande gräsmatta med start 2023. Omvandlingen får löpa vidare under kommande år.