Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Humlegården

Humle har odlats länge på Julita gård.

År 1735 fanns här 2000 humlestörar. Då låg humlegården i området mellan Klosterhuset, Stora Huset och vårt nuvarande växthus.

I början av 2000-talet provodlades ett större antal humleplantor på Julita gård. Denna humle hade samlats in på olika platser runt om i Sverige inom ramen för ett forskningsprojekt. Vid insamlingen hade man letat efter lokalsorter med intressant kulturhistoria, och även använt sig av gamla kartor för att hitta humle på platser där det förr legat humlegårdar. Under flera år analyserades de insamlade lokalsorterna. Bland annat undersöktes den genetiska variationen och det kemiska innehållet i kottarna. Vissa lokalsorter provades vid ölbryggning och visade sig vara intressanta att odla för smaksättning av öl.

År 2012 flyttades provodlingen, drygt 50 olika kloner, till Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp för att ingå i den nationella samlingen av bevarandevärda kulturväxter. 24 av dessa humlekloner fick även vara kvar på Julita gård och planterades hösten 2013 på en ny plats i köksträdgårdsområdet. Dessa 24 kloner är vi nu klonarkivsvärdar för, vilket innebär att vi genom avtal har förbundit oss att bevara dem för framtiden.

Humle är en tvåkönad växt där endast honplantorna odlas och hanplantor är oönskade. Det är i kottarna de eftertraktade bakteriedödande och aromatiska ämnena finns. För att behålla sina sortspecifika genetiska egenskaper förökas humle vegetativt.

Vid första anblicken skiljer sig humleklonerna inte så mycket åt, men tittar man närmare syns stor variation i t.ex. kottarnas storlek och mognadstid. Även innehållet av beska (alfa- och betasyra) och aromer (eteriska oljor) varierar mycket i kottarna.

Humlekloner på Julita gård

Nummer och namn

SWE 42 – Klockarberget

SWE 51 – Klev

SWE 52 – Brusbo

SWE 54 – Näs

SWE 8 – Spångby

SWE 26 – Frebo

SWE 38 – Björksta

SWE 1 – Viala

SWE 2 – Gamla Källmon

SWE 3 – Solberga

SWE 4 – Hulla Norrgård

SWE 5 – Bonneråd

SWE 6 – Sköldnäs

SWE 9 – Tåkenön

SWE 34 – Ståletorp

SWE 40 – Böksnäs

SWE 44 – Östergården

SWE 46 – Nolbacka

SWE 47 – Wekagården

SWE 50 – Änden

SWE 24 – Tryteke

SWE 31 – Östra Älmehult

SWE 32 – Espetuna

SWE 33 – Utnäs

Socken och landskap

Njurunda, Medelpad

Alunda Uppland

Tierp, Uppland

Tierp, Uppland

Alunda, Uppland

Tierp, Uppland

Västerås, Västmanland

Vingåker, Södermanland

Katrineholm, Södermanland

Vingåker, Södermanland

Österåker, Södermanland

Katrineholm, Södermanland

Vingåker, Södermanland

Julita gård, Södermanland

Ugglum, Västergötland

Undenäs, Västergötland

Sätila, Västergötland

Hyssna, Västergötland

Sätuna, Västergötland

Västra Tunhem, Västergötland

Urshult, Småland

Urshult, Småland

Vislanda, Småland

Urshult, Småland