Slottsfruarna och jag

Spelar det någon roll vems historia vi berättar? I utställningen har vi bjudit in tio Tyresökvinnor i olika åldrar och med olika bakgrunder att undersöka hur vi påverkas av vilken historia som berättas om Tyresö slott. Genom porträtt och intervjuer har de reflekterat över vad de fyra fruar som verkat på slottet genom historien kan säga oss idag.

Maria Sofia de la Gardie (1627–1694) respektive Maria Gustava Gyllenstierna (1672–1737) drev båda slottet i tider då en änka fick förvalta sina ägor och pengar själv. Amerikanskfödda Caroline Lagergren (1854–1919), vars förmögenhet möjliggjorde familjens köp av slottet, skötte hushållet när maken arbetade i Rom. Mary Lagergren (1856–1933) var slottets sista slottsfru. Går det att relatera till en adelskvinna på 1600-talet? Har historiens kvinnor något att säga kvinnor idag?

 Så här säger några av kvinnorna i utställningen:

"Jag undrar om de äldre slottsfruarna hade behov av att visa sig starka och att vara som män? Vi pratar ju i dag om att kvinnor som ska lyckas i chefsvärlden måste vara som män. Fanns det något sådant ideal, att de måste bevisa sig och vara dubbelt så duktiga? Och behövde de bekräftelse för att duga? Hur vågade de?”

"Bara för att man är kvinna behöver det inte betyda att man är en sämre ledare. Som Maria Sofia De la Gardie, hon tog ju hand om hela Tyresö gods."

"Jag tycker också att Caroline och Mary var modiga. Att lämna sitt hem, att åka till en okänd värld och bara glömma sitt liv. Man ska inte glömma hur svårt det kan vara att slita sig loss och börja ett nytt liv."

Utställningen Slottsfruarna och jag visades på Tyresö slott till och med 9 september 2018.