Tillgänglighet för barnfamiljer

Besökare med barnvagn kan använda tillgänglighetsentrén till höger nedanför huvudentrén. Inne i museet går hissar till samtliga utställningsplan, med undantag för receptionen som ligger på ett halvplan och nås via plan 2. 

Skötrum finns i garderoben på nedre plan.

Restaurangen serverar pannkakor varje dag. Det går också bra att beställa dagens rätt i barnportion.

Matsäcksrum finns i vänstra delen av Stora hallen, plan 2.

Lekstugan

Nordiska museets lek – och lärmiljö Lekstugan är öppen under helger och vissa vardagseftermiddagar. Lekstugan är anpassad för barn mellan 5–12 år.

Läs mer om Lekstugan.

Särskilda program för yngre barn (1–3) arrangeras under terminerna, liksom lov och helgaktiviteter för äldre barn.

Se kalendariet för information om öppettider och program.