Uthyrning

Stiftelsen Nordiska museet förvaltar och hyr ut drygt fyrtio permanentbostäder och fritidsbostäder till privata hyresgäster. Här kan du se lediga objekt och vad det innebär att vara hyresgäst i en kulturmiljö.

Fastigheter med kulturhistoriskt värde

Stiftelsen Nordiska museet har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet på ett sätt som tar tillvara på kulturvärdet. Vi strävar efter att etablera långsiktiga relationer till våra hyresgäster. Vi önskar att våra hyresgäster ser fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidrar till att bevara, utveckla och levandegöra detta.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att välja hyresgäst fritt utifrån behov och lämplighet.

Att hyra en del av en levande kulturmiljö 

När du hyr en bostad av Stiftelsen Nordiska museet hyr du en del av en levande kulturmiljö.  Det medför vissa speciella krav på våra hyresgäster. Därför förbinder du som hyresgäst dig att samråda med hyresvärden vid eventuella förändringar som ska ske på byggnader och mark.

Här ser du vad som är ledigt att hyra och anmäler ditt intresse. Vi har inget kösystem.

Har du frågor?

Kontakta