Uthyrning

Stiftelsen Nordiska museet förvaltar och hyr ut drygt fyrtio permanentbostäder och fritidsbostäder till privata hyresgäster. Här kan du se lediga objekt och vad det innebär att vara hyresgäst i en kulturmiljö.

Fastigheter med kulturhistoriskt värde

Stiftelsen Nordiska museet har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet på ett sätt som tar tillvara på kulturvärdet. Vi strävar efter att etablera långsiktiga relationer till våra hyresgäster. Vi önskar att våra hyresgäster ser fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidrar till att bevara, utveckla och levandegöra detta.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att välja hyresgäst fritt utifrån behov och lämplighet.

Att hyra en del av en levande kulturmiljö 

När du hyr en bostad av Stiftelsen Nordiska museet hyr du en del av en levande kulturmiljö.  Det medför vissa speciella krav på våra hyresgäster. Därför förbinder du som hyresgäst dig att samråda med hyresvärden vid eventuella förändringar som ska ske på byggnader och mark.

Här ser du vad som är ledigt att hyra och anmäler ditt intresse. Vi har inget kösystem.

Har du frågor?

Kontakta 

Lediga objekt

Skogvaktarbostaden 

  • Skogsvaktarbostaden i Nybble
    Skogsvaktarbostaden i Nybble
  • Skogsvaktarbostaden i Nybble
    Skogsvaktarbostaden i Nybble

I Nybble mellan Julita och Wäsby ligger den gamla Skogvaktarbostaden från sent 1800-tal. Byggnaden omges av restaurerade hagmarker där får betar under sommaren.

I nära anslutning finns den bevarade fattigstugan från 1742 och det något nyare ”äldreboendet” från 1902 som då ersatte fattigstugan. På tomten finns ett flertal äldre bodar bevarade som hyresgästen får nyttja. Från huset har man utsikt över åkrar, hagar och sjön Öljaren.

Byggnaden  har en delvis äldre bevarad karaktär med traditionella byggnadsmaterial och färgsättning. Moderniseringen har skett vid flera tillfällen, vilket i vissa fall kan ses som årsringar av vikt för kulturvärdena, då de representerar hur synen förändrades på bostadsförhållanden under 1900-talet.

Byggnaden finns inte med på 1869-78 års karta, men i räkenskaperna nämns en Skogvaktarbostad 1876 på Egendomens konto och på häradskartan från omkring 1900 finns byggnaden. Som fd skogvaktarbostad är den viktig och visar på sociala strukturer på godset vid sekelskiftet 1900. Byggnaden har genom åren renoverats men mycket av karaktären är bevarad.

• Den totala arean är ca 102 kvm
• Bottenplan har ett modernt ljust kök. Vardagsrum med trägolv och fungerande öppen spis. Sovrum/kontor. Tvättstuga med ett mindre WC.
• På övre plan finns en mindre hall, 2 sovrum och ett badrum.
• Byggnaden har ett vattenburet värmesystem med bergvärme.
• Fiber finns, hyresgäst tecknar eget abonnemang.

Hyra:  8600:- i kallhyra. I hyran ingår sophantering och sotning.

Anmäl ditt intresse

Skicka en intresseanmälan till
Beskriv vem du är och vilka ni är som kommer att bo och vistas i byggnaden.