Fem personer tittar upp i taket.

Bildminnen

Fotografier ut Nordiska museets arkiv
Pågår: 
24 apr 200431 okt 2016

Illustrerar tid, rum och socialt liv

Utställningen Bildminnen visar svenska fotografier tagna under olika tider med olika avsikt.

En del foton är tagna av yrkesfotografer i dokumentärt syfte medan andra är familjeporträtt tagna av amatörfotografer. Gemensamt för alla fotografier är att de bevaras som minnen och illustrerar tid, rum och socialt liv. Fotografierna i utställningen representerar Nordiska museets ständigt växande bildsamling. I museets bildarkiv finns Sveriges kulturhistoriska utveckling lagrad i fotografier som illustrerar bland annat folkhemsbygge, arbetsliv, vardagsliv, mode, mat och inredning.

lotten-von-duben

Lotten von Düben

Bland de äldre bilderna finns bland annat Lotten von Dübens fotografier av samer från slutet av 1800-talet. Upptäcktsresande och forskare fotograferade i samband med resor till främmande länder och kulturer. von Dübens fotografier fungerade som underlag för illustrationerna i hennes makes bok om samer, som blev en klassiker inom sameforskningen.

Lotten von Dübens bilder är ett exempel på hur fotografier med tiden kan ges nytt värde. Från början gjordes de inom en rasbiologisk forskningstradition (som senare blev mycket kritiserad) där fotografen troligen sökte människotyper som skulle bekräfta teorier om samernas främmande ursprung. Lyfta ur sitt sammanhang kan fotografierna i dag betraktas som unika porträtt utförda med konstnärlig omsorg.

Människors vardag och samhällets orättvisor

På 1960-, 70- och 80-talen präglades svenskt fotografi av fotografers vilja att berätta om människors vardag och om samhällets orättvisor. Många fotografer tolkade industriarbetet, arbetarklassen och västvärldens exploatering av länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Det verklighetsbaserade bildberättandet blev senare ifrågasatt och man talade om risken för ett stereotypt bildspråk och att utnyttja de fotograferade. Många fotografer valde senare ett mer distanserat förhållningssätt och ett bildspråk med inspiration från äldre fotografi.

De tidiga amatörfotograferna var ofta tekniskt intresserade, förmögna män och kvinnor. När det på 1900-talet blev möjligt för gemene man att skaffa kamera fotograferade allt fler. En del avbildade sin familj medan andra bidrog till att föra ut fotografi på landsbygden genom att ta porträtt av dem som ännu inte hade kamera. Amatörfotograferna var i regel självlärda och deras utrustning var vanligtvis enkel, ofta köpt på postorder.

Gunnar Lundh

Gunnar Lundh är en av de kända fotografer vars bilder finns i utställningen. Lundh startade bildbyrå i Stockholm 1929 och hade under 30 år en omfattande verksamhet som bildreporter. Tillsammans med författaren Ivar Lo-Johansson gjorde han många reportage om statare. Bilden ovan användes som omslagsbild till deras gemensamma bok som hette just Statare.

Visningar

Med hjälp av våra erfarna pedagoger kommer du att få en upplevelse utöver det vanliga. Lyssna och fråga så får du veta allt om utställningen.

Boka visning

Två barn lyssnar på audioguide

Låna en audioguide

Låna en audioguide och gå på en rundvandring och se det bästa i Nordiska museet på en timme. Audioguiden kan lånas kostnadsfritt i receptionen. Audioguide finns på svenska, lätt svenska, engelska, tyska, spanska, ryska, franska. Barnspåret finns endast på svenska.

Amatörfotografernas värld

Nordiska museets årliga publikation Fataburen hade för år 2009 amatörfotografi som tema.

Köp boken

Litteraturlista

Litteraturlista för utställningen Bildminnen