Come to Norden

Pågår: 
11 mar 20222 nov 2022

Följ med på en visuell fantasiresa genom reseaffischernas Norden. Den 11 mars 2022 öppnar en lekfull designutställning om hur de nordiska länderna ritade in sig på Europas turistkarta med långsamt tuffande längs storslagna fjordar, hälsosamt friluftsliv i exotisk fjällvärld och nattåg till Köpenhamns glada nöjesliv. De historiska affischerna speglar det tidiga 1900-talets nya fenomen – fritiden – och drömmen om att resa.

Utställningen är producerad av Come to Finland och Come to Sweden tillsammans med föreningen Affischjägarna.

Bekväma resor i storslagen natur

Under 1800-talet förde ångbåtar och järnvägslinjer turisterna allt längre bort, så småningom även ända till Norden. I samband med att reseindustrin växte fram uppstod en ny konstgren, den illustrerade reseaffischen, som blomstrade fram till övergången till fotoreklam på 1960-talet.

Affischerna i utställningen Come to Norden visar hur de nordiska länderna ritade in sig på den europeiska turistkartan under första hälften av 1900-talet. Bländande och konstnärliga reseaffischer lockade med bekväma resor på vatten och storslagen natur med fjäll, fjordar, insjöar och små huvudstäder med historiska sevärdheter.

Utställningen består av omkring 130 vintage reseaffischer från alla fem nordiska länder, producerade mellan cirka 1890 och 1960 som aldrig tidigare visats tillsammans. 

Samtliga affischer i utställningen är i vintage originaltryck och utgör en unik helhet skapade av affischkonstnärer och reklammakare som målade upp bilden av Norden som resenärens paradis.

Fyra illustrerade reseaffischer med illustrerade naturbilder med berg och vatten i Sverige. Finland, Norge och Danmark,

Affischerna är barn av sin samtid och speglar också hur fritidsresandet till och inom Norden såg ut och utvecklades under 1900-talets första hälft. Från ett bekvämt liv ombord i första klass via hurtiga fotvandringar till skidsemestrar för hela familjen. Och när det bullriga men snabba flyget tog över skulle ingenting längre bli som förr.

Eller?

Nutidens och framtidens drömresa

Idag står de nordiska länderna liksom övriga världen inför frågor kring hur ett framtida hållbart resande kan se ut. Tåg, camping- och cykelsemestrar är populära igen. Diskussioner om resor väcker känslor.

En tillbakablick på turismhistorien synliggör element som påverkat vårt resande och kan inspirera oss till ett skonsammare resande i framtiden. Ska det kanske bli som de klassiska affischerna framställer det, långsamt och livsnjutande? Eller ska det framtida resandet endast ske i fantasin, till exempel genom virtuell verklighet? Affischernas bildvärld bjuder på inspiration för såväl nutidens som framtidens drömresa.

Inför utställningen arrangeras en internationell tävling, My Norden Poster 2022, som efterlyser nya tolkningar av illustrerade reseaffischer som lyfter fram hållbart resande och Norden som turistregion. Fem finalbildrag visas i utställningen som en samtida kommentar till vintageaffischerna.

Come to Norden öppnar den 11 mars 2022 på Nordiska museet och pågår till och med 2 november 2022.

 


Affischtävling efterlyser nytolkningar

Inför utställningen arrangerar Come to Finland, Come to Sweden och Affischjägarna i samarbete med Nordiska museet en internationell reseaffischtävling som efterlyser nytolkningar av den klassiska reseaffischen för Norden. Tävlingen My Norden Poster 2022 är öppen för grafiska formgivare, konstnärer och illustratörer från hela världen. Fem finalbidrag kommer att ställas ut i utställningen Come to Norden.

Till tävlingen My Norden Poster 2022

 

  • © Olle Skrede, 1940-talet
  • © Paul Söderström & Göran Englund, 1939
  • © Aage Rasmussen & Dansk Plakatmuseum, 1946
  • Okänd konstnär 1937