Huvudet på spiken

En liten utställning om språkliga uttryck
Pågår: 
18 maj 20112 jun 2014

Språkliga uttryck

Slå huvudet på spiken, en black om foten, ta sig en bläcka och inte ett vitten är exempel på språkliga uttryck i svenska språket.

De flesta vet hur det går till att spika med en hammare. Men vad är egentligen en black, en bläcka och ett vitten? Och vad syftar uttrycken på? I många uttryck som används i dag möter vi äldre tiders föremål och redskap. Uttrycken blir lättare att förstå om man känner till föremålen, deras benämning och användning.

Huvudet på spiken är en liten utställning med 29 föremål samt fotografier och information om föremål och språkliga uttryck.

Spik, bläcka, black ...

Några föremål och språkliga uttryck

Black – en black om foten

En black var ursprungligen en träklump som skulle hindra fångar att fly och hästar att springa iväg. Tunga blackar av järn användes till exempel vid fångtransporter.

Att något är en black om foten betyder att detta utgör ett hinder.

Bläcka – ta sig en bläcka

Bläcka är ett äldre rymdmått för brännvin. Det rymmer drygt 8,2 cl. Måttet tillverkades av bleckplåt.

Ta sig en bläcka betyder att ta sig en sup, att bli berusad.

Spik och hammare – slå huvudet på spiken

Spikens huvud är dess övre del, den man slår på när man spikar.

Slå huvudet på spiken betyder att träffa rätt, att göra eller säga något träffande, precist och riktigt.

Talgdank, Liljeholmensljus, Lumalampa – det går upp en talgdank, det går upp ett ljus, det tänds ett Liljeholmen, det tänds en Luma

Talgdank var ett ljus av sämre kvalitet som tillverkades av animaliskt fett. Vid slakt togs allt fett tillvara och kokades.

Liljeholmens Stearinfabrik AB grundades i Stockholm 1839. Stearinljus, som framställs av en blandning av animaliskt fett och palmolja, ger ett starkare sken än talgdankens.
Luma, Kooperativa Förbundets glödlampsfabrik, grundades i Stockholm i slutet av 1920-talet.

Det går upp en talgdank, det går upp ett ljus, det tänds ett Liljeholmens, det tänds en Luma. Samtliga uttryck betyder att man plötsligt förstår, ser ett sammanhang eller lösningen på ett problem.

Vitten – inte ett vitten

Ett vitten var ett vitt mynt, alltså ett silvermynt. Kommer av lågtyskans witte med betydelsen vit slant. Vitten betecknade silvermynt av lågt värde.

Inte ett vitten betyder inte det minsta eller ingenting. Att inte äga ens ett vitten betyder alltså att inte äga någonting, inte ens ett silvermynt av lågt värde. Vitten kan också användas i uttryck som mina synpunkter var inte ett vitten värda och betyder då att synpunkterna ansågs vara helt värdelösa eller inte beaktades.

Öre – inte ha ett rött öre

Öre är en mycket gammal myntenhet. Sedan Gustav Vasas tid har öre varit ett namn på präglade mynt av olika slag. Sedan 1873 utgör ett öre en hundradel av en krona, alltså ett mynt av låg valör. Mynt präglade av koppar är röda.

Inte ha ett rött öre betyder att vara utan pengar.

Visningar

Med hjälp av våra erfarna pedagoger kommer du att få en upplevelse utöver det vanliga. Lyssna och fråga så får du veta allt om utställningen.

Boka visning

Låna en audioguide

Låna en audioguide och gå på en rundvandring och se det bästa i Nordiska museet på en timme. Audioguiden kan lånas kostnadsfritt i receptionen. Audioguide finns på svenska, lätt svenska, engelska, tyska, spanska, ryska, franska. Barnspåret finns endast på svenska.

Talesätt

"Slå huvudet på spiken", "vara en black om foten", "ta sig en bläcka" och "inte ett vitten" är exempel på språkliga uttryck i svenska språket. Men vad syftar uttrycken på?